Wikier

Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet

Innkjøpsenheten (tidl. Bestillerenheten) hjelper medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap med bestillinger, inngående faktura og innkjøpsprosesser.

Hva kan Innkjøpsenheten hjelpe deg med

  • Bestilling av varer og tjenester, fra enkle bestillinger til større anskaffelser. Husk! Alle kjøp som genererer en faktura som NTNU skal betale må registreres i bestillingssystemet i forkant.

Hvem gjør hva?

Innkjøpsenheten har egne kontaktpersoner for enhetene ved MH-fakultetet:

EnhetKostnadssted 8 siffer (tidl. K-sted 6 siffer)Bestiller
Fakultetsadministrasjonen
Stab
Forskning
Utdanning
REK
-
65100005
65100006
65100007
65100012
Marianne Storset
Fakultetsadministrasjonen Økonomi65100008Thor Arild Skaset
Fakultetsadministrasjonen IT-støtte65100010May Aarø Lium
Fakultetsadministrasjonen HR og HMS65100011Hanna Sundli
CoMed65101001Trine Skoglund
Klinforsk65101002Hanna Sundli
Klinisk og molekylær medisin65151000
65152000
65153000
65154000
65155000
65156000
65157000
65157010
65157020
65157030
Hanna Sundli
Samfunnsmedisin og sykepleie65201000Hanna Sundli
HUNT Forskningssenter65202000Hanna Sundli
Sirkulasjon og bildediagnostikk65251000
65252000
65252500
65253001 - 65253003
Marianne Storset
Nevromedisin og bevegelsesvitenskap65301000
65302001 - 65302003
65303000
65304000
65305000
May Aarø Lium
Psykisk Helse
NAKU
RKBU
65351000
65352000
65353000
Karoline Borgan
Kavliinstitutt for nevrovitenskap65601000 - 65601001
65602001 - 65602011
Thor Arild Skaset
Helsevitenskap Gjøvik
SOF
65701000
65702000
Ann Kristin Engevold
Helsevitenskap Ålesund65801000 - 65801001May Aarø Lium


For hjelp med:

Kontakt Innkjøpsenheten

E-post: innkjop@mh.ntnu.no

Besøksadresse:

Innkjøpsenheten, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fred Kavli-bygget
1. etg. nord
Olav Kyrres gate 9

Postadresse:
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Innkjøpsenheten
7489 Trondheim

Åpningstider

Kl. 08.00-15.45 (mai-august kl. 08.00-15.00)