Wikier

Karantene brukerkonto

Informasjon for deg som har en brukerkonto satt i karantene, og hvordan du får opphevet karantenen.

English version - Quarantine user account 

Din brukerkonto havner i karantene når:

  1. Studieretten din ved NTNU utgår, for eksempel ved avsluttet studium eller at det ikke er betalt semesteravgift.
  2. Ditt arbeidstakerforhold/oppdragstakerforhold ved NTNU utgår eller byttes. 

Hva skjer når kontoen er i karantene?

Når brukerkontoen din havner i karantene vil du gradvis miste dine tilgangsrettigheter til tjenester som Feide, e-post/Office365 og Innsida.

Hvordan opphever du karantene hvis du mener det er feil?

Kontakt brukersupport, se nederst i artikkelen.

Se også

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

3722 Visninger