Wikier

Bloggtjenesten...

Innhold og målgruppe for NTNUs temablogger

Her finner du oversikt over de ulike temabloggene til NTNU. Noen av bloggene kan du finne via de siste innleggene på samlesiden www.ntnu.no/blogger/. De forskjellige fagmiljøene oppfordres til å bidra med innhold til sin aktuelle temablogg, og får bistand av aktuelle redaksjon. For noen enheter og forskere kan det være fornuftig å ha egne blogger, denne vurderingen kan tas sammen med nærmeste kommunikasjonsperson ved din enhet.

Se også: Formidling, Innhold og målgrupper for NTNU i sosiale media

Temablogger hos NTNU

NTNU har per september 2020 i alt 4 stk overordnede temablogger:

NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap

  • Innhold: Blogginnlegg relatert til faglig aktivitet ved MH.
  • Målgrupper: Alle som er interessert i helsefag og forskning (allmennretta)
  • Guide: Slik skriver du et blogginnlegg
  • Administreres av:

NTNU Samfunn, språk og kultur

NTNU TekNat (teknologi og naturvitenskap)

NTNU Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket har ulike blogger delt opp etter fagområder, se oversikt.

  • Innhold: Nyttige ressurser og tips om databaser, litteratursøk, prosjekter og verktøy fra Universitetsbiblioteket
  • Målgrupper: Studenter og ansatte
  • Administreres av: