Wikier

NTNUs skrifttype

Hvordan definere font på web

På web brukes Open Sans, med Arial som fallback. For å sikre best mulig lesbarhet, brødtekst bør være minst 12 pixler, men helst 14 pixler. Skriftstørrelsens definisjon må formes slik at det tar høyde for mange variasjoner av skjerm-, oppløsning og utstyr i dagens mobile verden. Dette, samt god kontrast mellom skrift og bakgrunn er viktig med tanke på tilgjengelighet for svaksynte.

Slik definerer du Open Sans som fonten for dine nettsider:

Steg 1:

I nettsidens stilark, bruk følgende definisjon:

body {font-family: 'Open Sans', Arial, sans-serif;}

Denne prioritering betyr at nettleseren prøver å vise nettstedet med Open Sans. Hvis fonten er ikke utilgjengelig vil Arial benyttes, og så videre.

Steg 2:

Tilføye dette i nettsidens kildekode, etter <head> og før </head>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400italic,400,300,600,700" rel="stylesheet" type="text/css">
2077 Visninger
IT-info: web Målgruppe: Medarbeidere Tema: Kommunikasjon Web