Wikier

NTNUs skrifttype

NTNUs skrifttype

NTNU byttet ved årskiftet 2019/2020 hovedskrifttype fra «DIN» til «Open Sans».

Open Sans er publisert under «Apache 2.0 lisens», som gir en «perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.» Du kan altså fritt laste ned og bruke Open Sans så mye du ønsker uten å tenke på lisens.

Eksempel på skrifttypen Open Sans.

Installasjon

Jeg har en NTNU-administrerte PC

Om du bruker en NTNU-administrert PC fonten ligger tilgjengelig i software center (programvaresenter) på brukernes maskiner. Der er det bare å søke opp «OpenSans» og deretter trykke installer. Denne metoden krever ikke godkjenning av administrator og det er mindre sjanse for at brukeren opplever feil med installeringen.

Min maskin er ikke administrert

Om du har en maskin som ikke er administrert av NTNU bruker du denne metoden:

  1. Gå til Google sin egen side for nedlasting:
  2. Klikk «Select this font» (ligger øverst til høyre på sida bak det røde pluss-tegnet).
    Da kommer det en sort stripe nederst til høyre.
  3. Klikk på «Family Selected».
  4. Klikk nå påden lille røde pila som peker ned (altså ikonet for å laste ned), Velg så «Download».
  5. Etter at du har lastet ned fonten, pakker du først ut Zip-fila om det ikke skjer automatisk.Så skal du legge filene inn i ditt system. PC-brukere høyreklikker på filene som ender på .ttf og velger «installer». Mac-brukere drar og slipper disse filene oppi «Fonts»-mappa.

Litt om skrifttypen

Open Sans er en grotesk skrifttype (humanist). Den er designet av Steve Matteson på oppdrag fra Google. Den bygger på «Droid», den første systemfonten for operativsystemet Android som Matteson også designet. Skrifttypen er luftig og har stor X-høyde, noe som gjør den spesielt godt egnet til skjerm. Den ble lansert i 2011. Denne skrifttypen har i noen år blitt brukt på NTNUs websider, og nå innføres den altså som hovedskrifttype for alle kanaler og produkter.

Unntak

I Office-dokumenter og saksbehandling beholder vi Arial som erstatningsskrifttype. Dette er for å gjøre det lettere å utveksle dokumenter med personer som ikke har Open Sans på sin PC.

Child Pages (1)

  • Hvordan definere font på web

    På web brukes Open Sans, med Arial som fallback. For å sikre best mulig lesbarhet, brødtekst bør være minst 12 pixler, men helst 14 pixler. Skriftstørrelsens definisjon må formes slik at det tar...