Wikier

HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Oversikt over HR-medarbeidere ved SU-fakultetet. 16.12.19

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

HR-medarbeidere ved SU-fakultetet

Seksjonssjef: Merete Thorsvik

Tove Rønsberg: Stedfortreder seksjonssjef, rekruttering, strategisk HR, lønn- og personalpolitikk

Kristin Skogen: Forlengelser for stipendiater og postdoktor, maksdato sykepenger

Kirsten Sjolte: Strategisk HR, organisasjonsutvikling, NAV-kontakt og IA, sykefraværsoppfølging, rekruttering

Tone Lyder Montero: HMS-koordinator, IA, sykefraværsoppfølging

Randi Wirum: Jus, HR-rådgivning

Sissel Sæther: Rekruttering, forskningstermin, opprykk, likestilling, inkludering og mangfoldskontakt, WEB-kontakt

Institutt for lærerutdanning

Brith-Eli Åsland: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Aaste Line Strand: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Lokal HR-kontakt:

Ann-Hege Kindseth Bjørnås

Kjersti Stav

Marie Bachmann Langås

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Astrid Irene Øie: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for psykologi

Terese Brå: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Kristin Skogen: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Lokal HR-kontakt:

Preben Husby Normann

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Renate Lillian Johansen: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt, IWEB-kontakt

Institutt for sosialt arbeid

Terese Brå: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for geografi

Renate Lillian Johansen: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for sosialantropologi

Renate Lillian Johansen: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Fakultetsadministrasjonen

Astrid Irene Øie: Rekruttering, HR-kontakt, fast lønn, sykmeldinger, permisjoner