Wikier

HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap

Oversikt over HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV).

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

HR-medarbeidere

Seksjonssjef: Eva Terese Voldhagen

Fakultetsadministrasjonen

Thomas Bendik Hagen - Lederstøtte, lønnsforhandlinger, utviklings- og prosjektarbeid, IA, pensjon og SPK

Frode Thuv Knudsen - Rådgiver i ansettelsesprosesser, rekruttering av teknisk-administrative stillinger, faste vitenskapelige stillinger og lederstillinger

Anne Kvanum Skoglund - Fast lønn, permisjoner, ferie, lønn og forskudd, jubileum, adgangskontroll og nøkkeladministrasjon, Min Tid

Kari Salberg Vitsø - Ansettelse i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger og rekrutteringsstillinger, rådgiver på regelverk, koordinator for ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger, opprykk til professor, avskjed i nåde

Wenke Eriksen - Rekruttering og ansettelse av teknisk-administrative stillinger, faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, og rekrutteringsstillinger

Amalie Nyeng - Rekruttering og ansettelse i teknisk-administrative stillinger og faste vitenskapelige stillinger, HR- og rekrutteringsstøtte for våre institutter.

Roar Eriksen - HMS-rådgiver

Institutt for konstruksjonsteknikk

Sunniva Martinsen Olsen - Rekruttering og ansettelse av faste vitenskapelige stillinger og utdanningsstillinger, forlengelser og avslutning, lønn, personalsaker, lederstøtte

Elin Pedersen Nystuen - Rekruttering og ansettelse av faste og midlertidige stillinger, mottak av nyansatte, forlengelser og avslutning av arbeidsforhold, lønn, ferie og fravær, faglig støtte til ledere og ansatte.

Institutt for marin teknikk

Oddny Kristine Østhus - Ansettelse i faste og midlertidige stillinger, mottak av nyansatte, forlengelser og avslutning av arbeidsforhold, lønn og forskudd, bekreftelser vedrørende arbeidsforhold, permisjoner, ferie, lederstøtte

Michi Skorstad Murakami - Rekruttering og ansettelse i faste og midlertidige stillinger, mottak av nyansatte, forlengelser og avslutninger av arbeidsforhold, lederstøtte, lønn

Marit Gjersvold (I foreldrepermisjon) - Rekruttering og ansettelse i faste og midlertidige stillinger, mottak av nyansatte, forlengelser og avslutninger av arbeidsforhold, lederstøtte, lønn

Institutt for energi og prosessteknikk

Guro Hoel Sjøberg - Rekruttering og ansettelse i vitenskapelige-, teknisk-administrative- og utdanningsstillinger, lederstøtte, ferie, lønn

Megan Norris - Rekruttering og ansettelse i utdanningsstillinger, ferie, lønn

Ingrid Wiggen - Rekruttering og ansettelse av stipendiater

Institutt for geovitenskap og petroleum

Anne-Lise Brekken - Rekruttering og ansettelse, ferie, permisjon, lønn

Eli Meistad - Rekruttering og ansettelse, lederstøtte, personalsaker, lønn

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Tone Måsøval Arntzen - Rekruttering og ansettelse av faste vitenskapelige stillinger, utdanningsstillinger og teknisk-administrative stillinger, forlengelser og avslutning, støtte innen lønn og fravær, personalsaker, lederstøtte

Hege Johansen - Rekruttering og ansettelse i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, utdanningsstillinger og teknisk-administrative stillinger, rådgiver på regelverk, permisjoner, ferie, kontaktperson ansatte utland

Martine Sulen - Rekruttering og ansettelse i midlertidige vitenskapelige stillinger, utdanningsstillinger og teknisk-administrative stillinger. Onboarding og integrering av nye medarbeidere

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Linn Cecilie Felle - Rekruttering og ansettelse av faste vitenskapelige stillinger og teknisk-administrative stillinger, forlengelser og avslutning, onboarding av nyansatte, ferie, personalsaker, permisjon, lederstøtte

Kari Elise Dahle - Rekruttering og ansettelse av utdanningsstillinger, forlengelser og avslutning

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Siri Schulerud - Rekruttering og ansettelse av utdanningsstillinger, forlengelser og avslutning av arbeidsforhold, personalforvaltning, lederstøtte

Nelly Ann Midtbø Longva - Rekruttering og ansettelse av vitenskapelige stillinger og teknisk-administrative stillinger, forlengelser og avslutning av arbeidsforhold, personalforvaltning, lederstøtte

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Per David Nielsen - Rekruttering og ansettelse i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, utdanningsstillinger og teknisk-administrative stillinger

Siden er oppdatert 10.12.20