Wikier

Forskningsutvalget ved NV

Her finner du mandat, medlemmer i forskningsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap (NV) og innkallinger og referater fra møter.

Ser du etter noe annet, se NTNUs temasider om forskning?

Medlemmer

Leder

Prodekanus forskning Professor Tor Grande

Vitenskapelige

Professor Liv Thommesen (IBF)
Professor Henrik Jensen (IBI)
Førsteamanuensis Lars Christian Gansel (IBA)
Professor Ingrid Bakke (IBT)
Professor Øyvind Mikkelsen (IKJ)
Professor Kathrine Røe Redalen (IFY)
Professor Jana Poplsteinova Jakobsen (IKP)
Professor Andreas Erbe (IMA)

Ph.d.-kandidater

Dat Trong Vu (IBT)
Caroline Einen (IFY)

Prodekan

Magnus Rønning (prodekan forskning)

Mandat

Mandat og oppnevning for forskningsutvalget ved NV

2376 Visninger