Wikier

Fordypningsprosjekt ved IFY

Fordypningsprosjekt for MTFYMA (TFY4500 Biofysikk, fordypningsprosjekt og TFY4510 Fysikk, fordypningsprosjekt) og MTNANO (TFY4520 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt) utføres normalt i 9. semester. 

Oppgavetilbud

Planleggingen av hvilken prosjektoppgave man skal velge bør starte midt i 8. semester. Nye oppgaveforslag gjøres tilgjengelig i løpet av mars/april hvert år. Oversikt over oppgavetilbudet er tilgjengelig på Prosjekt- og masteroppgavetilbud ved IFY

Avtale om fordypningsprosjekt

For inngåelse av avtale om fordypningsprosjekt settes det en sperrefrist 30. april. Det betyr at ingen kan inngå avtale før denne fristen. Hensikten er å la alle få tid til å vurdere alle tilgjengelige oppgaver. Før sperrefristen kan studentene melde sin interesse for oppgaven til veilederen, og dersom flere studenter ønsker samme oppgave, blir det opp til veilederen å avgjøre hvem som får tildelt oppgaven.

Ved inngåelse av avtale skal skjemaet Agreement on Specialization Project brukes.

Komplett skjema med alle nødvendige underskrifter leveres til Institutt for fysikk (administrasjon i D5) senest 15. mai.

Fordypningsprosjekt i samarbeid med ekstern institusjon/bedrift

Dersom fordypningsprosjektet gjøres i samarbeid med en ekstern institusjon eller bedrift, skal det inngås Standardavtale mellom bedrift og student som sikrer rettigheter og bruk av fordypningsprosjektets resultater. Standardavtalen skal legges ved Agreement on Specialization Project. 

Selv om oppgaven utføres eksternt skal hovedveileder være en fast vitenskapelig ansatt ved Institutt for fysikk.

Obligatorisk aktivitet

Muntlig presentasjon av fodypningsprosjektet er obligatorisk og må være gjennomført før oppgaven kan sensureres. Hvordan presentasjon legges opp varierer mellom de ulike studieretningene.. Respektive studieretninger vil informere om dette i løpet av semesteret. 

Frist og innlevering

Fordypningsprosjektet skal leveres siste dag i eksamensperioden.   

Kontakt

Studieveileder ved Institutt for fysikk: Peder Kristian Brenne