Wikier

Student ved IDI

Emnevalg for master i informatikk - IDI

På denne siden finner du informasjon for studenter på master i informatikk (MSIT) ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IDI | Se sider merket med MSIT

Se engelsk side: "Selecting Courses for Master in Informatics - IDI"

Sjekk studienivå før du velger emner

I en master i informatikk har du mange valgbare emner. I studieplanen vil du finne en liste med anbefalte emner for din retning, men du kan også velge fritt fra alle åpne emner ved NTNU.

NB! Du kan ikke bruke emner fra bachelorgraden din i masteren.

Når du velger emner er det viktig at du ser nøye på hvilket studienivå emnet har. Du kan maksimalt ha 22,5 studiepoeng* i graden som er på nivå 2 eller nivå 3. De øvrig emnene må være på høyere gradsnivå. Du kan ikke ha emner på nivå 1 i graden.
Denne grensen på 30 studiepoeng inkluderer også obligatoriske emner.

*Studenter i 2020-, 2021- og 2022-kullene er untatt denne regelen og kan ha maksimalt 30 studiepoeng på nivå 2 eller 3.

Studienivå

NTNUs bachelor- og masteremner er delt inn i fire studienivåer:

  • Grunnleggende emner, nivå 1
  • Videregående emner, nivå 2
  • Tredjeårsemner, nivå 3
  • Høyere grads nivå (masternivå)

Alle obligatoriske- og anbefalte valg emner i studieretningene på master informatikk består av en blanding av nivå 3-emner og høyere grads nivå-emner.

Hvilket studienivå et emne har finner du på emnesiden. Helt til høyre i boksen "Fakta om emnet" (se illustrasjon under).

Studienivå på emner i de ulike studieretningene

Se tabeller nedenfor for studienivå på emner i hver studieretning. Oversikten er med forbehold om at det kan skje endringer i hvilke emner som inngår i studieretningen. Hvis det forekommer uoverenstemmelser i oversikten sammenlignet med studieplanen for master i informatikk er studieplanen gjeldende.

Tabellene under er oppdatert for studieåret 2023/2024

Trykk på navnet til studieretningen for å se tabell

Programvaresystemer

I denne studieretningen kan du velge 3 emne (22,5 sp) som er på nivå 3.

Studieretningen har:

  • 5 obligatoriske emner, hvor 1 er på nivå 3
Emnekode Emnenavn Status Studienivå
  1. år, høst 2023    
TDT4175 Informasjonssystemer O 3
TDT4250 Avansert programvaredesign VA* H
TDT4252 Virksomhets-arkitektur og innovasjon VA* H
TDT4259 Anvendt data science VA* H
IT3402 Design av grafiske brukergrensesnitt VA* H
TDT4117 Informasjonsgjenfinning VB* 3
TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens VB* 3
TDT4165 Programmeringsspråk VB* 3
  1. år, vår 2024    
IT3010 Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering O H
- Eksperter i Team O H
TDT4120 Algoritmer og datastrukturer VA 2
TDT4237 Programvaresikkerhet og personvern VA H
TDT4240 Programvarearkitektur VA 3
TDT4242 Avansert programvareutvikling VA H
TDT4257 Digitale plattformer og tjenesteinnovasjon VA H
  2. år, høst 2024    
IT3915 Master i informatikk, forberedende prosjekt O H
IT3020 Aktuelle emner i informatikk VA H
IT3021 Spill+ VA H
IT3023 Læringsteknologi og analyse VA H
IT3402 Design av grafiske brukergrensesnitt VA** H
TDT4250 Avansert programvaredesign VA** H
TDT4252 Virksomhets-arkitektur og innovasjon VA** H
TDT4259 Anvendt data science VA** H
IT3212 Datadrevet programvare VB H
TDT4117 Informasjonsgjenfinning VB** 3
TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens VB** 3
TDT4165 Programmeringsspråk VB** 3
  2. år, vår 2025    
IT3920 Masteroppgave for MSIT O H

* Emnet er også valgbart 2. år høst

** Emnet er også valgbart 1. år høst

 

studienivå og statusforklaring:
H = Høyere grads nivå
3 = Tredjeårsemne, nivå III
O = Obligatorisk
VA = Valgbart emne - legges kollisjonsfritt på time- og eksamensplan
VB = Valgbart emne - kan kollidere på time- og eksamensplan

Interaksjonsdesign, spill -og læringsteknologi

I denne studieretningen kan du velge 4 emner (30 sp) som er på nivå 3.

Studieretningen har:

  • 5 obligatoriske emner, ingen er på nivå 3
Emnekode Emnenavn Status Studienivå
  1. år, høst 2023    
IT3402 Design av grafiske brukergrensersnitt O H
TDT4117 Informasjonsgjenfinning VB 3
TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens VB 3
TDT4165 Programeringsspråk VB 3
TDT4175 Informasjonssystemer VB 3
TDT4195 Grunnleggende visuell databehandling VB 3
TDT4250 Avansert programvaredesign VB* H
TDT4252 Virksomhets-arkitektur og-innovasjon VB* H
TDT4259 Anvendt data science VB* H
  1. år, vår 2024    
IT3010 Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering O H
- Eksperter i Team O H
TDT4257 Digital tjenesteinnovasjon VA H
IT3022 Deltagende design VB H
IT3024 Forskningsmetoder i menneske-maskin-interaksjon VB H
TDT4171 Metoder i kunstig intelligens VB 3
TDT4230 Grafikk og visualisering VB H
TDT4237 Programvaresikkerhet og personvern VB H
TDT4240 Programvarearkitektur VB 3
TDT4242 Avansert programvareutvikling VB H
TDT4245 Samhandlingsteknologi og sosiale medier VB H
  2. år, høst 2024    
IT3915 Master i informatikk, forberedende prosjekt O H
IT3021 Spill+ VA H
IT3023 Læingsteknologi og analyse VA H
IT3020 Aktuelle emner i informatikk VB H
IT3212 Datadrevet Programvare VB H
TDT4250 Avansert programvaredesign VB** H
TDT4252 Virksomhets-arkitektur og-innovasjon VB** H
TDT4259 Anvendt data science VB** H
  2. år, vår 2025    
IT3920 Masteroppgave for MSIT O H

* Emnet er også valgbart 2. år høst

** Emnet er også valgbart 1. år høst

 

studienivå og statusforklaring:
H = Høyere grads nivå
3 = Tredjeårsemne, nivå III
O = Obligatorisk
VA = Valgbart emne - legges kollisjonsfritt på time- og eksamensplan
VB = Valgbart emne - kan kollidere på time- og eksamensplan

Databaser og søk

I denne studieretningen kan du velge 2 emne (15 sp) som er på nivå 3.

Studieretningen har:

  • 6 obligatoriske emner, 2 emner er på nivå 3
  • 2 emner må velges fra emner merket med M2A
Emnekode Emnenavn Status Studienivå
  1. år, høst 2023    
TDT4117 Informasjonsgjenfinning O 3
TDT4225 Store, distribuerte datamengder M2A* H
IT2810 Webutvikling VB* 3
TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens VB* 3
TDT4200 Parallelle beregninger VB* H
TDT4287 Algoritmer for bioinformatikk VB* H
TDT4250 Avansert programvaredesign VB H
TDT4259 Anvendt data science VB H
  1. år, vår 2024    
IT3010 Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering O H
TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift O 3
- Eksperter i Team O H
TDT4150 Avanserte databasesystemer M2A H
TDT4305 Big Data-arkitektur M2A H
TDT4237 Programvaresikkerhet og personvern VA  
IT3030 Dyp læring VB H
TDT4205 Kompilatorteknikk VB 3
TDT4215 Anbefalingssystemer VB H
  2. år, høst 2024    
IT3915 Master i informatikk, forberedende prosjekt O H
IT3020 Aktuelle emner i informatikk VA H
TDT4225 Store, distibuderte datamengder M2A** H
TDT4237 Programvaresikkerhet og personvern VA** H
IT2810 Webutvikling VB** 3
TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens VB** 3
TDT4200 Parallelle beregninger VB** H
TDT4287 Algoritmer for bioinformatikk VB** H
  2. år, vår 2025    
IT3920 Masteroppgave for MSIT O H

* Emnet er også valgbart 2. år høst

** Emnet er også valgbart 1. år høst

 

studienivå og statusforklaring:
H = Høyere grads nivå
3 = Tredjeårsemne, nivå III
O = Obligatorisk
M2A = Minst to emne fra gruppe M2A
VA = Valgbart emne - legges kollisjonsfritt på time- og eksamensplan
VB = Valgbart emne - kan kollidere på time- og eksamensplan

Kunstig intelligens

I denne studieretningen kan du velge 1 emne (7,5 sp) som er på nivå 3.

Studieretningen har:

  • 6 obligatoriske emner, 3 emner er på nivå 3
  • 1 emne må velges fra emner merket med M1A
Emnekode Emnenavn Status Studienivå
  1. år, høst 2023    
TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens O 3
TDT4137 Kognitive arkitekturer O 3
TDT4173 Maskinlæring M1A* H
TDT4117 Informasjonsgjenfinning VB* 3
TDT4165 Programmeringsspråk VB* 3
TDT4195 Grunnleggende visuell databehandling VB* 3
TDT4225 Store, distrubuerte datamengder VB* H
TDT4259 Anvendt data science VB* H
TTT4185 Maskinlæring og signalbehandling VB H
TTT4197 Musikkakustikk og-teknologi VB H
  1. år, vår 2024    
TDT4171 Metoder i kunstig intelligens O 3
- Eksperter i Team O H
IT3105 Kunstig intelligens programmering M1A H
IT3708 Bio-inspirert kunstig intelligens M1A H
TDT4215 Anbefalingssystemer VA H
IT3030 Dyp læring VB H
NEVR3004 Nevrale nettverk VB H
TMA4268 Statistisk læring VB H
TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder VB H
  2. år, høst 2024    
IT3915 Master i informatikk, forberedende prosjekt O H
TDT4173 Maskinlæring M1A** H
IT3020 Aktuelle emner i informatikk VA H
TDT4117 Informasjonsgjenfinning VB** 3
TDT4165 Programmeringsspråk VB** 3
TDT4195 Grunnleggende visuell databehandling VB** 3
TDT4225 Store, distrubuerte datamengder VB** H
TDT4259 Anvendt data science VB** H
  2. år, vår 2025    
IT3920 Masteroppgave for MSIT O H

* Emnet er også valgbart 2. år høst

** Emnet er også valgbart 1. år høst

 

studienivå og statusforklaring:
H = Høyere grads nivå
3 = Tredjeårsemne, nivå III
O = Obligatorisk
M1A = Minst ett emne fra gruppe M1A
VA = Valgbart emne - legges kollisjonsfritt på time- og eksamensplan
VB = Valgbart emne - kan kollidere på time- og eksamensplan