Wikier

Student ved IDI

Eksamen for informasjonsbehandling - IDI

Eksamen for Bachelor i Informasjonsbehandling

På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IDI | Se sider merket med ITBAINFO

Nettemnene i Bachelor Informasjonsbehandling er basert på at du skal slippe å reise til Trondheim for å avlegge skriftlig skoleeksamen. Du kan avlegge eksamen på hjemstedet ditt dersom du tar kontakt med en lokal skole og ordner deg avtale om å avlegge eksamen der.
NB! Gjelder ikke EXPH0350 Examen philosophicum. EXPHIL har eget opplegg for sin skoleeksamen (flervalgseksamen). 

Eksamensskolen beregner en avgift for å dekke utgifter til leie av rom og eksamensvakt osv. Denne avgiften betaler du selv direkte til den aktuelle eksamensskolen.

Enkelte emner har netteksamen, hjemmeeksamen, mappeevaluering eller prosjektinnlevering. Dette er oppgitt i hver enkelt emnebeskrivelse og på studentweb. Ved netteksamener/hjemmeeksamener trenger du ikke eksamensskole.

EXPH0350 Examen Philosophicum - eksamensskole

Skoleeksamen (flervalgseksamen) i EXPH0350 Exphil arrangeres av Exphil og skal ikke ha innmelding av eksamensskole på samme måte som våre INFT-emner med skoleeksamen. Exphil vil komme med informasjon om aktuelle eksamenslokaler for eksamensgjennomføring selv.

Generell eksamensinformasjon fra NTNU

Generell informasjon om eksamen (eksamensdatoer, oppmeldingsfrist, tilrettelegging, utsatt eksamen, syk på eksamen, krav om begrunnelse på karaktersetting, klage m.m.) for NTNU-studenter finner du på innsida.

Tilrettelegging på eksamen

Har du et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse har du kanskje krav på tilrettelagt eksamen.

Får du innvilget tilrettelegging (f.eks PC, spesialstol, tilrettelagt bord, eget rom e.l) henvises du til å avlegge din eksamen i Trondheim. Dette for å være sikker på at du får den tilretteleggingen du har krav på.

Innvilges du ekstra tid (og bare dette), kan du avlegge ved ekstern eksamensskole, men sørg for å høre med eksamensskolen om de har mulighet til å gi deg ekstra tid.

Les mer om tilrettelegging

Eksamensskole

Du blir automatisk tildelt NTNU i Trondheim som eksamensskole i emner som har skriftlig skoleeksamen.

Tildelt eksamenslokale i Trondheim finner du på studentweb 3 dager før eksamensdato. Ønsker du annen eksamensskole må du skaffe dette selv. NB! Gjelder ikke EXPH0350 (se i øverste avsnitt).

Skaffe ekstern eksamensskole

Du trenger kun eksamensskole til skriftlige skoleeksamener. Vurderingsform for ditt emne finner du i emnebeskrivelsen.

Ta kontakt med godkjent eksamensskole, dvs høgskole, universitet, videregående skole eller folkeuniversitet (norske ambassader og konsulat for de som bor i utlandet), og forhøre deg om mulighetene til å sitte i deres lokaler. Eksamensskolen må stille med eksamensvakt. Etter bekreftende svar sender du oss opplysninger via webskjema for innmelding av eksamensskole. Vi overtar den formelle kontakten med eksamensskolen, men du må selv gi beskjed til din eksamensskole dersom du trekker deg eller av andre årsaker ikke møter til eksamen (også om du ikke har fått godkjent obligatoriske øvingsopplegg). Gir du beskjed i god tid om at du ikke møter slipper du sannsynligvis å betale eksamensavgiften

Opplysninger vi trenger er:

  • Skolens fulle navn og postadresse
  • Navn på skolens eksamensansvarlig (ev kontaktperson) og e-postadresse
  • Telefonnummer

Frist for innmelding av ekstern eksamensskole

Frist for innmelding av ekstern eksamensskole er 15. oktober for høstsemester og 15. mars for vårsemester.
Ekstern eksamensskole registreres på studentweb innen ett par dager etter innsending av webskjemaet for innmelding av eksamensskole. Kontroller at riktig ekstern eksamensskole er registrert ved å gå til "kommende hendelser" eller "aktive emner".

Ofte brukte eksamensskoler

Dersom du ikke ønsker å reise til Trondheim for eksamen må du skaffe egen eksamensskole.

Mange eksamensskoler er behjelpelige med våre eksamener, men husk å gjøre avtale med dem før du melder dem inn til oss (og husk å avtale pris).
Disse eksamensskolene er ofte brukt:

Folkeuniversitetets fagskole (Lillestrøm): Marte Haga, fagskole@folkeuniversitetet.no. Tlf: 924 06 784 / 22 47 60 20
Folkeuniversitetet i Bergen: Chris Jones, chris.jones@folkeuniversitetet.no
Folkeuniversitetet i Tromsø: tromso@fu.no
Universitetet i Agder, Grimstad: Tormod Dalene, tormod.dalane@uia.no
Universitetet i Agder, Kristiansand: Carlyn Eiklid Sehm, carlyn.e.sehm@uia.no

(Folkeuniversitetet i Asker arrangerer dessverre ikke eksamen for eksterne studenter lenger, kontakt Folkeuniversitetets fagskole (Lillestrøm) i stedet).

Avmelding fra eksamen - gi beskjed til eksamensskole

Trekk fra eksamen må gjøres senest 2 uker før eksamensdato på studentweb.

NB! Hvis du trekker deg fra eksamen/er forhindret i å møte til eksamen må eksamensskole ha beskjed om dette i god tid slik at eksamensvakter, o.l. kan varsles. Er du heldig slipper du eksamensavgiften til eksamensskolen.

Praktisk gjennomføring av eksamen, eksamensdato, eksamenstid etc

Eksamenene (skriftlig skoleeksamen) starter kl 09.00 og varer i 1-5 timer eller mer avhengig av hvilket emne det er. Eksamenstid og -dato er oppgitt i emnebeskrivelsene.

Kostnad til ekstern eksamensskole

Du må beregne å betale en eksamensavgift til din eksterne eksamensskole. Det kan være alt fra ca 900 kr til 2000 kr eller mer pr eksamen. Husk å avtale dette med skolen på forhånd. Dersom du blir forhindret i å møte til eksamen, må du gi beskjed til din eksterne eksamensskole slik at de kan avbestille vakter osv. Er du heldig slipper du å betale eksamensavgiften.

Du kan selvsagt komme til Trondheim og avlegge eksamen. Ved NTNU i Trondheim avlegger du din eksamen gratis (gjelder emner undervist av NTNU i Trondheim).

Digital eksamen i Inspera

Hjemmeeksamener og netteksamener arrangeres i eksamenssystemet Inspera.

De fleste prosjekter skal også leveres i Inspera (informasjon om innlevering vil bli gitt i fagrommet i Blackboard).

Finn mer informasjon om eksamen i Inspera på NTNUs temaside om eksamen.

4520 Visninger