Wikier

Programvareprodukter

Comsol Multiphysics

English version – Comsol Multiphysics

Programinformasjon

COMSOL Multiphysics er en generell programvareplattform, basert på avanserte numeriske metoder, for modellering og simulering av fysikkbaserte problemer. Med COMSOL Multiphysics, vil du kunne regne for kombinert eller multifysiske fenomen. Med mer enn 30 tilleggsprodukter å velge mellom, kan du videre utvide simuleringsplattformen med dedikerte fysikkgrensesnitt og verktøy for elektrisk, mekanisk, væskestrøm og kjemiske applikasjoner. Ekstra grensesnittprodukter forbinder din COMSOL Multiphysics-simuleringer med teknisk databehandling, CAD og ECAD-programvare.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for institutt/fakultet via lisensserver. Comsol Multiphysics er tilgjengelig for Windows, MacOS og Linux.

Benyttes av noen institutt ved:

  • IV-fak, NV-fak, MH-fak, IE-fak.

Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Comsol Multiphysics hos Comsol

Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3626 Visninger