Wikier

Brannvernopplæring og førstehjelp

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


Dette dokumentet er et vedlegg til retningslinje for brannvern. Det er linjeleder sitt ansvar å påse at ansatte og studenter har nødvendig brannvernopplæring, basert på en risikovurdering. Se retningslinjen for ansvar, omfang og forankring med mere.

English version - (to be updated)

Generelt bør alle ha gjennomført brannvernkurs og førstehjelpskurs.

De som har laboratorie- og verkstedarbeid, skal gjennomføre opplæring i brannvern og førstehjelp før de benytter seg av arealene.

Brannvern- og førstehjelpskurs gjennomføres i regi av ekstern leverandør, og det er de enkelte fakultet, institutt eller linjeledere som må bestille kurs for sine studenter og ansatte.

Grunnleggende brannvernkurs

anbefalt innehold:

 • Brannforebygging på arbeidsplassen, tilpasset målgruppen
 • Brannteori
 • Brannens fysiske og kjemiske egenskaper
 • Hvilke branntekniske og organisatoriske tiltak finnes, og hvordan de er forventet å fungere
 • Den enkeltes ansvar og plikter
 • Tiltak for å hindre røyk- og brannspredning
 • Handling ved brann
 • NTNU sine branninstrukser og beredskapsplaner
 • Slokking av væskebrann
 • Demonstrasjon av gassbrann
 • Bruk av brannslange, brannteppe, pulver-, skum- og Co2-apparat

Grunnleggende førstehjelpskurs

anbefalt innehold:

 • Grunnleggende førstehjelpskurs, HLR inkludert skader i det daglige med hovedfokus på aktivitet i verksteder og laboratorier
 • Varsling til 113, undersøkelse av syk eller skadet person, bevisstløshet, frie luftveier, undersøkelse av livløs person, hjerte/lungeredning, fremmedlegeme i luftveien, forgiftninger, akutte sykdommer, alvorlige ulykker, lettere skader, kuttskader/blødninger, brannskader, forgiftninger generelt, kjemikalieskader på hud og øyne, inhalasjonsskader, pasienttransport og bruk av hjertestarter.
 • Eksempler skal relateres til NTNU sin hverdag og aktuelle situasjoner som kan oppstå i vårt miljø. Det skal vises til førstehjelpsutstyr som benyttes i laboratorier og verksteder ved NTNU.

Tilpasset brannvernopplæring

I tillegg kan det ved enkelte arealer eller aktiviteter være behov for ytterligere opplæring. Innholdet i slik opplæring vil være basert på risikovurdering og krav ved den enkelte enheten.