Wikier

Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA

Formål, omfang og ansvar

Formålet med retningslinjen er å ivareta at utstyr som skal knyttes mot systemer for automatisk adgangskontroll (AAK), overvåkningskamera (ITV) og/eller automatisk innbruddsalarm (AIA) er kompatibelt med eksisterende infrastruktur og ivaretar NTNUs interesser. Retningslinjen skal også sørge for at NTNUs standard for adgangskontroll følges ved bestillinger.

Retningslinjen gjelder alle som bestiller eget utstyr av typen AAK, AIA og ITV og ansatte i Vakt og service. Driftssjefen er ansvarlig for å gjøre retningslinjen kjent.

Retningslinje for bestilling av utstyr som skal betales av andre

All nymontasje av utstyr av typen AAK, AIA eller ITV skal kobles opp mot NTNUs eksisterende systemer og infrastruktur.

Behovsmelder

  • Behov for utstyr som skal kobles mot eksisterende anlegg eller infrastruktur skal alltid meldes inn på selvbetjeningsportalen NTNU Hjelp eller via E-vaktmester (innsida)
  • Behovsmelder skal avvente kvalitetssikring og godkjenning av tilbudet før det settes i bestilling
  • Bestilling skal foretas av innmelder og faktura skal sendes direkte til denne enheten

Vakt og service

  • skal videreformidle behovet fra behovsmelder til leverandør på ønsket utstyr, samt gi nødvendige føringer for leveransen.
  • har rollen som rådgiver mellom behovsmelder og leverandør, og skal kvalitetssikre og godkjenne tilbudet og leveransen. Saken legges i gruppen «Ny montasje» i HPSM og alle vurderinger og aktivitet skal loggføres i saken.
  • skal sørge for at nødvendige avklaringer og arbeid er utført i forkant av leveransen.
  • skal ivareta FDV-dokumentasjon og merking.

Innmeldt behov sluttføres i HPSM og / eller Lydia.

Leverandør

  • skal sende tilbudet til behovsmelder og på selvbetjeningsportalen NTNU Hjelp
  • skal informere Vakt og service på selvbetjeningsportalen NTNU Hjelp før montasje og idriftsettelse skjer
  • skal sørge for nødvendig koordinering med Vakt og service under montasjen

Detaljer om retningslinjen

Godkjent av driftssjefen
Dato: 08.11.2018
Erstatter: Ny