Wikier

Beredskap ved ØK

Her finner du informasjon om beredskapsarbeid ved Fakultet for økonomi (ØK).

ØK bruker Beredskapsplan NTNU.

Se felles varslingsliste for beredskap ved NTNU.

Her finner du operativ beredskapsplan, innsatsplaner, vedlegg, maler, lenker til lokale planer og oversikt over interne- og eksterne ressurser.

Nødnummer

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

Ring deretter din nærmeste overordnede eller vaktselskap: 800 80 388

Beredskap ved NTNU som helhet

Gjør deg kjent med viktige telefonnummer i en nødssituasjon.

Beredskap og beredskapsplaner for alle enheter ved NTNU.