Wikier

Arbeidsmiljøutval...

Arbeidsmiljøutvalgets byggarm

På denne siden finner du informasjon om arbeidsmiljøutvalgets byggearm, et av AMUs underutvalg.

Les mer om Arbeidsmiljøutvalget - AMU | Temaside HMS for ansatte

AMUs underutvalg - AMUs byggarm

Arbeidsmiljøutvalgets byggarm (AMUs byggarm) skal på vegne av arbeidsmiljøutvalget behandle byggesaker som krever Arbeidstilsynet samtykke i henhold til Arbeidsmiljølovens § 18-9. Andre saker som antas å innebære en særskilt risiko og/eller har en viktig prinsipiell betydning for helse, miljø og sikkerhet skal behandles på samme måte.

AMUs byggarm

  • kan fatte selvstendige vedtak.
  • skal påse at representant(er) for aktuelle brukergrupper involveres.
  • kan innhente kompetanse/informasjon i den grad AMUs byggarm finner det nødvendig for å sikre optimal behandling av byggesaker.

AMUs byggarm skal fremme saken for behandling i AMU ved uenighet i AMUs byggarm.

AMUs byggarm skal vurdere å fremme saker for behandling i AMU når det antas at saken har prinsipiell betydning for helse, miljø og sikkerhet.

Sammensetning

  • Et medlem med prosjektlederkompetanse fra Økonomi og eiendom.
  • Et medlem fra HMS-seksjonen/bedriftshelsetjenesten.
  • NTNUs hovedverneombud.
  • Studentrepresentant fra NTNUs læringsmiljøutvalg forespørres i saker som angår læringsmiljø.
  • Campusverneombud

Rapportering til AMU

Notater fra AMUs byggarm legges inn som O-sak i påfølgende AMU-møte.

Sekretærfunksjonen avklares internt i AMUs byggarm.

Sist redigert 18.06.2020

2354 Visninger