Wikier

Ansettelsesutvalget ved SU

Ansettelsesutvalget (AU) for undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Se også: Råd og utvalg ved SU | Alt om råd og utvalg ved NTNU

Mandat

Ansettelsesutvalget vedtar stillingsbeskrivelser og ansettelser for professorater, universitetslektor- og førsteamanuensisstillinger.

Møteplan

21.08.24

25.09.24

23.10.24

13.11.24

11.12.24

Sammensetning

Utvalgets leder

Medlemmer, fast vitenskapelig ansatte

Vara i rekkefølge

  1. Anne Grytbakk, Institutt for sosialt arbeid
  2. Håkon Leiulfsrud, Institutt for sosiologi og statsvitenskap)
  3. Anders Sanne, Institutt for lærerutdanning
  4. Toril Aalberg, Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Medlemmer, midlertidig ansatte

Medlemmer, studenter

Kontakt

Sekretær for ansettelsesutvalget: Astrid Irene Øie