Wikier

Ansettelsesutvalget ved SU

Ansettelsesutvalget (AU) for undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Se også: Råd og utvalg ved SU | Alt om råd og utvalg ved NTNU

Mandat

Ansettelsesutvalget vedtar stillingsbeskrivelser og ansettelser for professorater, universitetslektor- og førsteamanuensisstillinger.

Møteplan

Her finner du den samlede møteplanen høst 2022

Sammensetning

Utvalgets leder

Medlemmer, fast vitenskapelig ansatte

Vara i rekkefølge

  1. Anita Normann, Institutt for lærerutdanning
  2. Anne Grytbakk, Institutt for sosialt arbeid
  3. (Håkon Leiulfsrud, Institutt for sosiologi og statsvitenskap)
  4. Anders Sanne, Institutt for lærerutdanning

Medlemmer, midlertidig ansatte

Vara

Medlemmer, studenter

  • Stian Andersen

Vara

  • Hanna Drag Lysø

Kontakt

Sekretær for ansettelsesutvalget: Astrid Irene Øie