Wikier

Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet

På denne siden finner du informasjon om Ansettelsesutvalget ved NV-fakultetet.
Ser du etter noe annet? Se wikisiden om Ansettelsesrådet ved NV-fakultetet.

Ansettelsesutvalget behandler saker som gjelder tilsetting i vitenskapelige stillinger.

Møteplan våren 2023

  • Tirsdag 24. januar - kl. 13.00 – 14.30
  • Mandag 20. februar - kl. 13.00 – 14.30
  • Mandag 20. mars - kl. 13.00 – 14.30
  • Mandag 24. april - kl. 13.00 – 14.30
  • Mandag 22. mai - kl. 13.00 – 14.30
  • Mandag 19. juni - kl. 13.00 – 14.30

Utvalgets medlemmer

Fakultetsstyret oppnevner følgende som medlemmer til Ansettelsesutvalget for perioden 2021 – 2025:

Leder: Øyvind Gregersen (Dekan)
Stedfortreder: Karina Mathisen (Prodekan for utdanning - førsteamanuensis)

Fast vitenskapelig ansatte

Vararepresentanter

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Vararepresentant

Studentrepresentant

  • Jakob Øygarden Selfors

Vararepresentant

  • Student Sindre Vie Jørgensen

Oppnevningsperioden er fra 01.10.2021. For de fast vitenskapelige ansatte gjelder den t.o.m. 30.09.2025. For de to andre gruppene t.o.m. 30.09.2022.