Wikier

Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet

På denne siden finner du informasjon om Ansettelsesutvalget ved NV-fakultetet.
Ser du etter noe annet? Se wikisiden om Ansettelsesrådet ved NV-fakultetet.

Ansettelsesutvalget behandler saker som gjelder tilsetting i vitenskapelige stillinger.

Møteplan våren 2024

  • Mandag 15. januar - kl 11.00 - 13.00
  • Onsdag 14. februar - kl. 13.00 – 15.00
  • Onsdag 13. mars - kl. 13.00 – 15.00
  • Torsdag 18. april - kl. 12.00 – 14.00
  • Mandag 13. mai - kl. 11.00 – 13.00
  • Onsdag 19. juni - kl 13.00 - 15.00
  • Onsdag 14. august - kl 10.00 - 12.00

Utvalgets medlemmer

Fakultetsstyret oppnevner følgende som medlemmer til Ansettelsesutvalget for perioden 2021 – 2025:

Leder: Øyvind Gregersen (Dekan)
Stedfortreder: Karina Mathisen (Prodekan for utdanning - førsteamanuensis)

Fast vitenskapelig ansatte

Vararepresentanter

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Vararepresentant

Studentrepresentant

  • Håkon Ulvik

Oppnevningsperioden er fra 01.10.2021. For de fast vitenskapelige ansatte gjelder den t.o.m. 30.09.2025. For de to andre gruppene t.o.m. 30.09.2022.