Wikier

Ansettelsesråd ved NV-fakultetet

På denne wikisiden finner du informasjon om ansettelsesrådet ved NV-fakultetet.
Leter du etter noe annet? Se wikisiden om fakultetets ansettelsesutvalg

Ansettelsesrådet behandler saker som gjelder tilsetting i teknisk/adminstrative stillinger ved fakultetet.

Møteplan våren 2023

 • Torsdag 12. januar - kl. 9.00 - 10.30
 • Torsdag 26. januar - kl. 9.00 - 10.30
 • Torsdag 9. februar - kl. 9.00 - 10.30
 • Onsdag 22. februar - kl. 13.00 - 14.30
 • Torsdag 09. mars - kl. 10.00 - 11.30
 • Torsdag 23. mars - kl. 13.00 - 14.30
 • Mandag 24. april - kl. 11.00 - 12.30
 • Torsdag 04. mai - kl. 13.00 - 14.30
 • Onsdag 24. mai - kl. 13.00 - 14.30
 • Torsdag 08. juni - kl. 13.00 - 14.30
 • Onsdag 21. juni - kl. 13.00 - 14.30

Tilsettingsrådets medlemmer

Dekanus har oppnevnt følgende arbeidsgiverrepresentanter i Ansettelsesrådet for ansettelser av teknisk- administrative stillinger ved Fakultet for naturvitenskap for perioden 01.10.2021 – 30.09.2025

Leder:Elin Cecilie Balstad (Avdelingsdirektør)
Vara:Øyvind Weiby Gregersen (Dekan)

Hovedrepresentanter

Tjenestemannsrepresentanter