Wikier

Ansettelsesråd ved NV-fakultetet

På denne wikisiden finner du informasjon om ansettelsesrådet ved NV-fakultetet.
Leter du etter noe annet? Se wikisiden om fakultetets ansettelsesutvalg

Ansettelsesrådet behandler saker som gjelder tilsetting i teknisk/adminstrative stillinger ved fakultetet.

Møteplan våren 2024

 • Mandag 8. januar - kl. 11.00 - 13.00
 • Fredag 26. januar - kl. 10.00 - 12.00
 • Tirsdag 13. februar - kl. 12.00 - 13.30
 • Fredag 01. mars - kl. 11.00 - 12.30
 • Mandag 11. mars - kl. 12.00 - 13.30
 • Fredag 05. april - kl. 10.00 - 11.30
 • Onsdag 17. april - kl. 14.00 - 15.30
 • Mandag 06. mai - kl. 13.00 - 14.30
 • Mandag 27. mai - kl. 12.00 - 13.30
 • Mandag 10. juni - kl. 12.00 - 13.30
 • Mandag 24 juni - kl. 13.00 - 14.30

Tilsettingsrådets medlemmer

Dekanus har oppnevnt følgende arbeidsgiverrepresentanter i Ansettelsesrådet for ansettelser av teknisk- administrative stillinger ved Fakultet for naturvitenskap for perioden 01.10.2021 – 30.09.2025

Leder: Elin Cecilie Balstad (Avdelingsdirektør)
Vara: Øyvind Weiby Gregersen (Dekan)

Hovedrepresentanter

Tjenestemannsrepresentanter