Wikier

Ansettelsesråd...

Ansettelsesrådet ved SU

Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Se også: Råd og utvalg ved SU | Alt om råd og utvalg ved NTNU

Mandat

Ansettelsesrådet behandler ansettelser av teknisk-administrativt personale.

Møteplan

14.02.22
01.03.22
22.03.22
26.04.22
24.05.22
21.06.22

Her finner du den samlede møteplanen for SU-fakultetet våren 2022

Ansettelsesrådets sammensetning

Dekan Tine Arntzen Hestbek har delegert ansvaret for Ansettelserådet til administrativ leder Liv A. Unhjem.

Gjelder fra 01.08.2021

Medlemmer

Varamedlemmer

Kontakt

Sekretær for ansettelsesrådet: Astrid Irene Øie