Wikier

Ansettelsesråd...

Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger - ØK

Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger ved Fakultet for økonomi.

Alt om råd og utvalg

Sammensetning

GruppeRepresentanter
Rådets lederMonica Rolfsen, dekan
Ansattes representanterKristin Melum
May Astrid Brandås
Arbeidsgivers representanter Hans Solli-Sæther
Gunnar Bendheim

Mandat

Ansettelsesrådet vedtar tilsettinger for tekniske og administrative stillinger ved fakultetet.

Kontakt

Sekretær for ansettelsesrådet: Svein Olav Antonsen