Wikier

Ansettelsesråd for fellesadministrasjonen

På denne siden finner du oversikt over medlemmer i ansettelsesrådet for tekniske og administrative stillinger i fellesadministrasjonen. Rådet omfatter også fellesadministrasjonene i Ålesund og Gjøvik.

Oversikt over ansettelsesråd | Alt om råd og utvalg

Funksjonsperioden er 01.10.2021-30.09.2025

Ansettelsesrådet har møte hver 14. dag.

Sammensetning

Ansettelsesrådets leder

Arbeidsgivers representanter

Arbeidstakers representanter