Wikier

Årsrapportering - helse miljø og sikkerhet

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside

Tilbake

Denne siden inneholder informasjon om årsrapportering av HMS-arbeidet ved NTNU.

HMS-årsrapportering

Seksjon for HMS og beredskap, HR- og HMS-avdelingen utarbeider og sender ut HMS-årsrapporteringsskjema til alle aktuelle enheter årlig. Årsrapporteringsskjema sendes normalt ut i månedskiftet november-desember, og svarfrist er 6. januar 2023.

Enheter som skal rapportere er NTNUs fakulteter, Vitenskapsmuseet, avdelinger, universitetsbiblioteket og institutter.

Linjeleder er ansvarlig for at utfylling og innsending av årsrapporteringsskjemaet gjennomføres. Utfyllingen av årsrapporteringsskjemaet skal skje gjennom et samarbeid mellom enhetens linjeleder og enhetens verneombud. Stipulert tidsbehov for utfyllingen er ca. 30-60 minutter.

Årsrapporteringsskjemaet blir utsendt fra e-post adressen Nettskjema <noreply@uio.no>.

Formålet med HMS-årsrapporteringen er å utføre gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet (internkontroll), for å sikre at HMS-arbeidet ved enhetene på NTNU er i tråd med krav fra myndighetene og NTNUs styringsdokumenter.

Resultatene behandles av Seksjon for HMS og beredskap, HR- og HMS-avdelingen, og resultatene vil danne grunnlaget for NTNUs HMS-Årsrapport 2022. Årsrapporten legges fram for NTNUs styre i mars.

Fakultetene vil i etterkant motta resultatene fra tilhørende institutter.

Ansvarlig for utarbeidelse av skjemaet er Seksjon for HMS og beredskap, HR- og HMS-avdelingen.

Gjennomføring av HMS-årsrapportering

Anbefalt framgangsmåte for gjennomføringen (FIGUREN MÅ OPPDATERES)://

  1. Linjeleder mottar e-post fra Nettskjema
  2. Linjeleder avtaler videre framdrift og tidspunkt for felles utfylling av nettskjemaet
  3. Linjeleder involverer nødvendige samarbeidspartnere (f.eks HMS-rådgiver/koordinator) til en gjennomgang av skjemaet på forhånd. Her er en pdf-utgave av skjemaet.
    Verneombud: Der det er flere verneombud på en enhet, avtaler verneombudene seg i mellom om hvem som skal fylle ut skjemaet med leder. Verneombudene bør ta en felles gjennomgang av skjemaet på forhånd. Her er en pdf-utgave av skjemaet. Gi gjerne leder beskjed om hvilket verneombud som kan delta.
  4. Leder og verneombud gjennomfører felles utfylling av nettskjemaet.
  5. Husk å trykk send inn på siste side i skjemaet innen 6. januar 2023
  6. Linjeleder mottar e-post med kopi av utfylt nettskjema

Arkiv årsrapporter for HMS-arbeidet

Kontakt