Wikier

Sider med tagg ph.d. .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 1.6 Harald Lenschow 2 dager siden Skriv ut
Zoom - public defences Godkjent 1.1 Rachel Segura Elliot 1 Måned siden Skriv ut
Zoom - Disputaser Godkjent 1.2 Rachel Segura Elliot 1 Måned siden Skriv ut
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 2.7 Harald Lenschow 1 Måned siden Skriv ut
Phd-stipendiat ved ISM Godkjent 2.1 Jens Mjønes Loe 1 Måned siden Skriv ut
Kvalitetssikre utenlandsk utdanning ved ansettelse og opptak - doktorgrad Godkjent 1.6 Tonje Serine Serine Bua 2 Måneder siden Skriv ut
Phd programme - quality assurance of international qualifications Godkjent 1.5 Tonje Serine Serine Bua 2 Måneder siden Skriv ut
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 1.3 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden Skriv ut
Integrert ph.d.-utdanning Godkjent 1.4 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 5 Måneder siden Skriv ut
Doktorgrad - skjemaer Godkjent 1.1 Harald Bruland 5 Måneder siden Skriv ut
Mimes Brønn - IT-hjelp for studenter og forskere Godkjent 1.7 (Mindre endring) Thomas Misje 6 Måneder siden Skriv ut
Budsjettere Nærings-PhD Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ingvild Oxaas Wie 6 Måneder siden Skriv ut
Mimes Brønn - IT-støtte for ph.d.-er Godkjent 1.0 Thomas Misje 6 Måneder siden Skriv ut
Changes in the PhD Regulations due to the coronavirus Godkjent 1.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 6 Måneder siden Skriv ut
Endringer i ph.d.-forskriften på grunn av koronaviruset Godkjent 1.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 6 Måneder siden Skriv ut
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.0 Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 1.0 Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Budsjettere Offentlig sektor-PhD Godkjent 1.0 Migrert 8 Måneder siden Skriv ut