Wikier

Sider med tagg drift .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 1.4 Vegard Rønning 1 Måned siden Skriv ut
LOSAM - Økonomi - eiendom - campus Godkjent 3.3 Anne Cecilie Holen 1 Måned siden Skriv ut
HMS-opplæring i Eiendomsavdelingen Godkjent 1.4 Anne Cecilie Holen 1 Måned siden Skriv ut
HMS ved Campusservice Godkjent 1.6 Anne Cecilie Holen 1 Måned siden Skriv ut
Meld inn feil - driftssaker og ombygging Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden Skriv ut
Lokaler til kurs og konferanser Godkjent 1.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden Skriv ut
Ombygging av lokaler Godkjent 1.5 Sidsel Kristiansen 5 Måneder siden Skriv ut
Opplæring og oppfølging ved Eiendomsavdelingen Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 6 Måneder siden Skriv ut
Opplæring og oppfølging ved Campusservice Godkjent 1.0 Ole Edward Johns Nystad 6 Måneder siden Skriv ut
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Eiendomsavdelingen Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 6 Måneder siden Skriv ut
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Campusservice Godkjent 1.0 Ole Edward Johns Nystad 6 Måneder siden Skriv ut
Elektrisk anlegg og utstyr Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden Skriv ut
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 1.0 Tone Kvenild 7 Måneder siden Skriv ut
Forebygging av legionellautbrudd Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 8 Måneder siden Skriv ut
Retningslinjer for høyspent beredskap Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Arbeidsoppdrag i Lydia for logistikk Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Tidsbegrenset tilrettelegging Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia - Seksjon for teknisk drift Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut