Wikier

Sider med tagg drift .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 10 dager siden Skriv ut
Lokaler til kurs og konferanser Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
LOSAM - Økonomi - eiendom - campus Godkjent 5.0 Anne Cecilie Holen 1 Måned siden Skriv ut
Elektrisk anlegg og utstyr Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 Måneder siden Skriv ut
Meld inn feil - driftssaker og ombygging Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 Måneder siden Skriv ut
Ombygging av lokaler Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd for Informatikk Godkjent 1.1 Vegard Rønning 2 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 1.4 Vegard Rønning 5 Måneder siden Skriv ut
HMS-opplæring i Eiendomsavdelingen Godkjent 1.4 Anne Cecilie Holen 6 Måneder siden Skriv ut
HMS ved Campusservice Godkjent 1.6 Anne Cecilie Holen 6 Måneder siden Skriv ut
Opplæring og oppfølging ved Eiendomsavdelingen Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 10 Måneder siden Skriv ut
Opplæring og oppfølging ved Campusservice Godkjent 1.0 Ole Edward Johns Nystad 10 Måneder siden Skriv ut
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Eiendomsavdelingen Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 10 Måneder siden Skriv ut
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Campusservice Godkjent 1.0 Ole Edward Johns Nystad 10 Måneder siden Skriv ut
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 1.0 Tone Kvenild 11 Måneder siden Skriv ut
Retningslinjer for høyspent beredskap Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Arbeidsoppdrag i Lydia for logistikk Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Tidsbegrenset tilrettelegging Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia - Seksjon for teknisk drift Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut