Wikier

Strømulykke

Her finner du informasjon om hva man bør gjøre om noen blir utsatt for en strømulykke

Temaside om HMS for ansatte | Temaside om HMS for studenter | Sider merket med HMS

Ring 113

Etter en strømulykke skal alle oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart, dvs ringe 113, hvis de har hatt:

  1. Strømgjennomgang fra lavspenning gjennom hjerteregion/ overkropp
  2. Strømgjennomgang fra høyspenning
  3. Vært utsatt for lynnedslag
  4. Vært bevisstløs, omtåket ,uvel etter ulykken
  5. Fått brannskade
  6. Har tegn på nerveskader (lammelser, balanseproblem)

Hjerterytme-forstyrrelser

De første timene etter strømgjennomgang kan det blant annet oppstå hjerterytmeforstyrrelser, man bør i noen tilfeller være innlagt for observasjon. Man skal derfor først ringe 113 for hjelp.

113 vil hjelpe til med å vurderer det som er skjedd og gi råd /hjelp om hvordan situasjonen skal håndteres. Hvis det er aktuelt med akutt innleggelse for behandling av skader eller observasjon av hjerterytme, vil de bestille ambulanse og sende nødvendig personell. De kan også, i tilfeller med mindre alvorlighetsgrad, foreslå oppfølging hos fastlege eller legevakt (for de uten fastlege i Trondheim).

Varsling

Alle strømulykker skal varsles inn til DSB (El-ulykke). Hendelsen skal også meldes som HMS-avvik (Husk å hak av for utfylling av skadeskjema). Skadeskjema sendes av saksbehandler til NAV (yrkesskade). Ved alvorlige hendelser skal man straks varsle pr telefon til Arbeidstilsynet. Det er arbeidsgiver, som regel nærmeste leder som har ansvar for å varsle. Dette bør gjøres så raskt som mulig, helst innen 2 uker etter ulykken.

App - Strømulykke

Det finnes en egen app, «Strømulykke», som redegjør for hvor det ellers skal meldes fra. Den har også en egen fane for hva helsepersonell (dvs fastlege/ legevaktslege), bør vite:

Nedlasning av app for android: NELFO - Strømulykke v2

Nedlastning av app for apple: NELFO - Strømulykke

Sist redigert: 07.11.2019