Wikier

Parkeringsregler...

Søk om nærparkering på NTNU

Kriterier og fremgangsmåte for å søke om en midlertidig nærparkeringsplass på Gløshaugen-platået eller på Kalvskinnet av helse- eller sosiale årsaker.

English version: Application for on-site parking at Gløshaugen or Kalvskinnet.

Har du av helseårsaker eller sosiale grunner et midlertidig behov for å parkere nært arbeids- eller studiestedet ditt på Gløshaugen eller Kalvskinnet? Da kan du søke om en nærparkeringsplass.

Før du søker

 • Du ha aktivert en parkeringsavtale hos Trondheim Parkering AS før du kan søke om nærparkeringsplass.
 • HR og HMS-avdelingen behandler søknadene.
 • Saksbehandlingstiden kan være opp til 4 uker.
 • I overgangsfasen med bytte til Trondheim Parkering AS kan saksbehandlingstiden være noe lengre.

Kriterier for nærparkering

 • Kan innvilges av helse- eller sosiale årsaker
 • Søknader basert på helseårsaker vil bli prioritert
 • P-plasser innvilges for maksimalt 1 år av gangen
 • Ordningen gjelder for NTNUs ansatte og studenter
 • I særlige tilfeller kan også leietakeres ansatte på NTNU også vurderes for nærparkering.
 • NTNU-takst (5kr/time) gjelder også på nærparkeringsplassene.

Søk p-plass av helseårsaker

Du kan søke om nærparkering dersom du har en skade eller en plage som gjør det vanskelig for deg å bevege deg over lengre avstander.

 1. Aktiver en parkeringsavtale hos Trondheim Parkering AS
 2. Lag deg en bruker i kundeportalen - Velg "NTNU søknad om nærparkering" og "Helsemessige årsaker" og fyll ut søknadsskjema.

Søk p-plass av sosiale årsaker

Merk at det vil dessverre være svært få som får innvilget nærparkering på bakgrunn av henting og bringing i barnehage alene. Det er svært mange ansatte med barn i barnehage/SFO, slik at dette alene ikke er noe som automatisk vil gi nærparkeringsplass.

Søknader om nærparkering av helsemessige hensyn vil bli prioritert foran søknad om nærparkering av sosiale årsaker. I de tilfellene det innvilges nærparkering på bakgrunn av sosiale årsaker, vil de som søker som pårørende prioriteres foran de som må hente barn i barnehage/SFO, osv. Nærparkering for henting/bringing i barnehage/SFO kan innvilges i tilfeller hvor flere faktorer utgjør en vesentlig utfordrende situasjon for den ansatte, for eksempel eneforsørgere og med flere barn som går i forskjellige barnehager/SFO.

 1. Aktiver en parkeringsavtale hos Trondheim Parkering AS
 2. Lag deg en bruker i kundeportalen - Velg "NTNU søknad om nærparkering" og "Sosiale årsaker" og fyll ut søknadsskjema.

Merk at søknader av helseårsaker prioriteres foran sosiale årsaker.

Rullerende parkeringstillatelser

Tillatelsene rulleres og tildeles de med størst behov. Søkere kan derfor miste plassen sin i tilfeller der andre søkere har et større behov for nærparkering. I slike tilfeller er oppsigelsestiden på nærparkeringsplasser 3 måneder.

Ordningen om nærparkering vil jevnlig evalueres sammen med tillitsvalgte.