Wikier

Søk om godkjenning av utdanning

Du kan søke om å få bruke utdanningen din fra andre læresteder i graden din ved NTNU. Her finner du informasjon om hvordan du søker. Du kan også søke om å få brukt NTNU-interne emner i graden.

English version - Apply for approval of education

Ser du etter noe annet? Temaside om studier | Veiledning for studenter

Hva kan du søke om?

Du kan søke om å få godkjent utdanning du allerede har tatt eller som du planlegger å ta i nær fremtid. Emnene du får godkjent kan inngå i NTNU-graden. Vær oppmerksom på at du må avlegge minst 60 studiepoeng av graden din ved NTNU for å skrevet ut vitnemål. Retningslinjer for antall studiepoeng kan variere, se utfyllende regler til studieforskriften.

Du kan søke om

  • godkjenning av utdanning du planlegger å ta i utlandet knyttet til utveksling: Se egen side om hvordan du søker utveksling
  • godkjenning av utdanning du planlegger å ta ved et annet norsk lærested eller internt ved NTNU
  • godkjenning av utdanning du allerede har tatt ved et annet lærested enn NTNU (gjelder både norsk og utenlandsk utdanning)

Hvordan søker du?

 Søk om godkjenning av utdanning

Når søker du?

Søk i god tid, gjerne 1-2 måneder før du må ha svar på søknaden.

Når kan du forvente å få svar på søknaden?

Du mottar normalt svar på søknaden innen fire uker, men i forbindelse med opptak og semesterstart kan det ta 4-8 uker på bakgrunn av stor pågang. Du vil få svar i form av et vedtaksbrev i posten. Studenter som har opprettet Digital postkasse får svaret tilsendt digitalt.

Hva skjer etter at søknaden er innvilget?

Dersom søknaden innvilges, vil utdanningsplanen din oppdateres i Studentweb. Hvis du har tatt emner i utlandet, vil Lånekassen få beskjed om dette via jevnlige rapporter fra NTNUs databaser.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål? Kontakt studieveileder som er tilknyttet ditt studieprogram. Kontaktinformasjonen finner du på studieprogramsiden under "Studieveiledning".