Wikier

Retningslinjer for oppmøte og besøk på campus

English version: Guidelines for physical attendance on campus

Temaside om HMS.


Generelle krav og anbefalinger

Regjeringen har nå fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Noen regler beholdes for Svalbard. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00. Se nasjonale råd og anbefalinger for nærmere informasjon (regjeringen.no).

Dette gjør du ved nyoppståtte luftveissymptomer (x)

(x) Feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt allmenntilstand.

Se Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer? (fhi.no) [Siden oppdateres fortløpende].

Sykefravær, isolasjon og karantene

Sykefravær

Isolasjon og karantene

  • Forskriftsfestet krav til isolasjon er opphevet og erstattet med en anbefaling om at voksne som er bekreftet smittet med covid-19 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn.
  • Forskriftsfestet krav til karantene er opphevet.

Hjemmekontor

Hovedregelen fra og med mandag 7. februar er at ansatte ved NTNU skal møte opp fysisk på arbeidsstedet. Det blir da også igjen tillatt å avholde fysiske møter og samlinger.

Før ansatte kommer tilbake må alle ledere gå igjennom risikovurderingen (kontinuitetsvurdering) som ble laget tidligere i år og vurdere om det er behov for å iverksette tiltak med tanke på risiko for økt sykefravær, som følge av økt smittespredning. Aktuelle tiltak kan f.eks. være turnusordning blant ansatte som har ansvar for kritiske funksjoner. Hensikten er å unngå at mange blir syke samtidig og sørge for at driften opprettholdes i en periode der vi må forvente at mange vil bli syke. Ledere oppfordres til å gå i dialog med ansatte som f.eks. av helsemessige grunner enda ikke kan møte opp fysisk, og finne praktiske løsninger. For øvrig gjelder heretter de generelle reglene for hjemmekontorordninger.

Undervisning

Det er nå ingen antallsbegrensning eller krav til avstand for fysisk undervisning.

Arrangementer

Følg NTNUs ordinære regler for bruk av campus:

Ansatte med behov for tilrettelegging

Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen, bl.a. med tanke på ventilasjon, renhold, muligheter for håndhygiene og nok plass til å utføre arbeidsoppgavene på en trygg måtte. Hver enkelt arbeidssituasjon må risikovurderes. Tiltak vurderes og iverksettes med bakgrunn i risikovurderingen. Ansatte med redusert arbeidsevne kan ha behov for særskilt tilrettelegging. Se Tilrettelegging av arbeidet (arbeidstilsynet.no). Ekstra tiltak med tanke på covid-19 kan f.eks. være bruk av personlig verneutstyr eller fysisk skjerming. Se Koronavirus (SARS-CoV-2) – fakta, råd og tiltak (fhi.no)

Bestilling av munnbind

Munnbind kan bestilles igjennom e-vaktmester.

Selvtester

Se Distribution of tests on campus|Utdeling av tester på campus | Distribution of tests on campus.

HMS-seksjonen: E-post: hms@ntnu.no

Godkjenning

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSeksjon for HMS og beredskap
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert13.02.2022
Neste gjennomgangMars 2022
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenter
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap