Wikier

Oppgavesamarbeid jobb og praksis gjennom NTNU Bridge

NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet, for samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobb.

English version - Theses, internships and careers through NTNU Bridge

For studenter

  1. Opprett profil og få full tilgang på NTNU Bridge
  2. Søk på relevante oppdrag fra arbeidslivet. Abonner på søk for varsel når nye oppdrag kommer inn.
  3. Søk opp og kontakt relevante arbeidsgivere. Sjekk arrangementskalenderen for karriere- og næringslivsdager. Start å bygge nettverk nå!

For faglærere

NTNU Bridge kan gi nye nettverk og samarbeidspartnere til prosjekter og oppdrag. Opprett faglærerprofil og hold deg oppdatert på nye oppdrag som kommer inn til NTNU.

For arbeidsgivere

  1. Opprett profil og få full tilgang på NTNU Bridge
  2. Publiser utlysninger for jobb, praksis og oppgavesamarbeid. Søk opp og kontakt relevante studenter. Del viktige hendelser i arrangementskalenderen.
  3. Finn gode tips i håndbok for arbeidsgivere

Det er fullstendig kostnadsfritt å bruke NTNU Bridge.

Oppgavesamarbeid

Mange studenter har mulighet til å skrive bachelor-, master- eller prosjektoppgave i samarbeid med en ekstern partner. Det kan gi verdifull innsikt i en dagsaktuell problemstilling, samtidig som det gir nettverk og arbeidserfaring i en bedrift eller bransje du kanskje vil jobbe i senere.

  1. Søk blant utlyste oppgaver på NTNU Bridge eller ta direkte kontakt med en arbeidsgiver du ønsker å skrive for
  2. Oppgaveformulering, roller og framdriftsplan avklares i samråd med faglig veileder og ekstern oppdragsgiver
  3. Ved masteroppgaver skal det inngås en avtale mellom studenten, studentens institutt, faglig veileder ved NTNU og ekstern oppdragsgiver

Kontakt og tjenester

Ta kontakt med NTNU Bridge for mer informasjon og bistand.

NTNU Bridge kan fasilitere samarbeid mellom eksterne og studenter/fagmiljø ved NTNU.  Blant annet ved å bistå med arrangering av fagseminarer, workshop, og bedriftsbesøk.