Wikier

Digital rekruttering

Her får du en oversikt over hvordan rekrutteringsprosessen kan skje uten fysiske møter.

Temaside ansette medarbeider

Utvelgelse

For stillinger som man ikke ønsker å stoppe eller det allerede er gjort utplukk og kalt inn til intervju, kan dette utføres via videokonferanse. For å sørge for en god prosess og for at rekrutteringsgruppen skal ha tilstrekkelig grunnlag til å rangere søkerne, bør en vurdere følgende utvelgelsesmetoder i tillegg til strukturert intervju via videokonferanse.

  • Arbeidsprøve eller case, enten som søkerne skal forberede seg på før intervju, eller som blir presentert for kandidaten i intervjuet
  • Bruk av testing – personlighetstest eller evnetester. Vi har HR-medarbeidere ved NTNU som kan utføre dette, eller vi kan kjøpe tjenesten hos eksterne tilbydere.
  • Ekstra referanseintervju – gjerne i fra flere og ulike roller som kandidaten har jobbet med, f. eks. ledere i ulike ledd, kollega, samarbeidsrelasjon, personer kandidaten har vært leder for, etc.

Hensikten med å tilføre flere utvelgelsesmetoder er å sørge for et bredere spekter i kartleggingen av kandidater, når fysisk møte med kandidaten ikke er mulig.

Dersom det vurderes at en må utføre fysisk intervju for å gå videre i rekrutteringsprosessen, må prosessen settes på pause til det er mulig å innta campus igjen.

Prøvetid og arbeidskontrakt

Sørg for god oppfølging av nyansatte i prøvetiden, og benytt eventuelt muligheten for å avslutte kontrakt innenfor prøvetiden hvis man har utført en feilansettelse.

Arbeidskontrakt: Sørg for at det står “oppstart etter avtale” på arbeidskontrakter som sendes ut, da det i denne situasjonen er usikkert når vi kan ta imot nyansatte.

Sørg for at alle søkere får god informasjon underveis. Det blir laget maler i Jobbnorge man kan benytte for oppfølging og informasjon ovenfor søkerne.

Snakk med din HR-konsulent om praktiske løsninger som er mulig (videokonferanser i Teams/Skype), og muligheter for case/test/arbeidsprøve i rekrutteringsprosessen.