Wikier

Wikipedia

Tips til hvordan du enkelt kan redigere og opprette artikler i Wikipedia. Tipsene er spesielt aktuelle for medlemmer av Kommunikasjonsnettverket, men alle kan bidra til å forbedre NTNU-relaterte artikler. 

Forklaringer gjelder bokmåls-/riksmålsversjonen av Wikipedia, men redigering gjøres tilsvarende i alle språkversjoner. 

Viktigst å gjøre

 1. Korrigere artikler 
 2. Oppdatere artikler 
 3. Utvide artikler 
 4. Opprette nye artikler 

Artikler som bør finnes

 • Biografier over kjente og mye omtalte forskere 
 • Oppfinnelser, funn, laboratorier, spesielle NTNU-saker 
 • Tidsskrifter som NTNU-forskere publiserer mye i  
 • Organisasjoner der kjente/mye omtalte forskere og andre «notable» NTNU-ere blir æresmedlem o.l.  
 • Andre artikler du mener mangler 

Slik redigerer du

NB! Forklaringen gjelder redigering med «Visual editor», dvs enkel redigering direkte i teksten. Klikker du på «Redigér kilde», kan du redigere med html-koding. 

Opprett en brukerkonto 

Det er enkelt å registrere seg. Klikk på «Opprett konto» øverst til høyre. 

Det er ikke obligatorisk å registrere seg, men hvis du redigerer uten å være innlogget, vil din PCs IP-adresse bli synlig i artikkelhistorikken. Det er ikke alltid ønskelig. Du kan være anonym selv om du oppretter en brukerkonto: Lag et brukernavn du liker – og husker.  

Overvåkningslisten, som er et nyttig verktøy, er bare tilgjengelig for innloggede brukere. Mer om fordeler med (registrering og) innlogging

Skriv gjerne et eller annet på brukersiden, for eksempel om dine interesser. Du trenger ikke oppgi navn her, heller. Når du har skrevet noe her, blir brukernavnet ditt blått i artikkelhistorikker. De frivillige Wikipedia-patruljørene som sjekker alle nye redigeringer, er visstnok mer skeptiske og pirkete med «røde» brukere enn med «blå».  

«Arbeid pågår» 

Hvis du vil være sikker på å få jobbe i fred en stund med artikkelen, kan du legge inn en mal som gir teksten «Arbeid pågår» over artikkelen: Klikk på Sett inn –> Mal –> Skriv «Arbeid pågår» i feltet –> Legg til mal –> Sett inn mal –> Publiser endringer. Husk å fjerne malen når du er ferdig. 

Det er fullt mulig å oversette en artikkel fra en annen språkversjon. Det finnes til og med egne verktøy for dette. Forklaring finnes i Wikipedia. 

Korrigere og oppdatere

Klikk på fanen «Rediger» Gjør dine redigeringer. 

Oppgi kilder 

Hvis informasjonen du legger inn ikke kan regnes som allment kjent, må du oppgi kilde (referanse) for opplysningen. 

Alt som skrives i Wikipedia, skal ha vært publisert tidligere i et troverdig, helst redigert, offentlig tilgjengelig dokument eller nettsted. 

I Wikipedia kan man redigere anonymt, og leseren må kunne kontrollere om det som står er riktig gjengitt.  

Du angir kilden ved å klikke på «Angi kilde» over artikkelteksten, når artikkelen er i redigeringsmodus. Hvis kilden er et nettsted, er det som regel nok å velge «Automatisk» og lime inn URL i feltet der det står «f.eks. http://www.example.com». Systemet vil da generere en lesbar tekst som angir hvilken kilde du har brukt. Under «Angi kilde» er det også mulig å legge inn kildeinfo manuelt og gjenbruke en kilde du har brukt et annet sted i artikkelen.  

Utvide, endre, fjerne tekst 

Hvis du vil utvide en eksisterende artikkel, er det helt i orden. Forklar hvorfor i redigeringsforklaringen. 

Det er også mulig å endre artikler eller fjerne noe av teksten hvis du har gode grunner til det. 

Ikke endre språkform, så lenge den er korrekt. Hovedforfatter/artikkeloppretter bestemmer språkform, og hvis vedkommende har skrevet «utdanning», skal du ikke endre til «utdannelse», heller ikke i din eventuelt nye tekst som skal inn i artikkelen. 

Hvis endringen du gjør er stor, kan det være bra om du forklarer hva du har gjort og hvorfor, på artikkelens diskusjonsside. Se fane øverst til venstre over artikkelteksten.  

Eksempel: artikkelen Terem i 2016 – Terems diskusjonsside fra omtrent samme tid – artikkelen Terem i dag

Foreldet informasjon 

Ikke fjern foreldet informasjon, uten å ha vurdert om den har leksikalsk interesse og kan flyttes for eksempel til et historikkavsnitt.  
Wikipedia er ikke et vanlig nettsted, men et leksikon, og historikk er viktig for de fleste emner. 

Eksempel: Hvis fakultetet har fått ny dekan, legger du inn det nye navnet, men sletter ikke forrige dekan. Vedkommende kan flyttes til en (eventuelt ny) seksjon av artikkelen, som for eksempel kan hete «Tidligere dekaner».   

Publisere  

 • Klikk «Publiser endringer» oppe til høyre. (Ingen fare. Hvis det blir feil, kommer noen til å rette det, eller du kan rette det selv senere).
 • Skriv forklaring på hva du har redigert. De frivillige patruljørene skal raskt kunne se hva endringen gjelder. Du kan forkorte og forenkle. Retting av en skrivefeil kan for eksempel forklares med «typo», og forbedring av en setning med «språk».  
 • Hak av for «mindre redigering» hvis du ikke har endret artikkelen vesentlig.
 • Gå gjennom endringene. Ikke publiser (lagre) etter hvert ord og hver liten setning.  

Opprette ny artikkel

Sjekk om artikkelen allerede finnes 

Finn ut om ditt fakultet, fagområde eller laboratorium har en egen artikkel ved hjelp av «Søk i Wikipedia» øverst til høyre. Ord og navn med uthevet skrift kommer opp hvis artikkelen finnes. 

Rett under kommer det opp «inneholder …» Dette kan også være nyttig. Kanskje finnes ikke en artikkel om et bestemt institutt, men instituttet kan være omtalt i andre artikler, for eksempel i en artikkel om fakultetet.  

Opprette ny 

Forsikre deg om at emnet/personen er relevant for en leksikonartikkel. Wikipedias relevanskriterier 

Når du har gjort dette: 

 • Logg inn 
 • Klikk på «Opprett» – og opprett artikkelen. 
 • Legg inn «Arbeid pågår»-mal, så du får jobbe uforstyrret. Se forklaring over!
 • Du trenger ikke skrive en fullt ferdig artikkel før du klikker på «Publiser side» (Ordene side og artikkel brukes dessverre litt om hverandre). Som redigeringsforklaring kan du for eksempel skrive «Ny artikkel. Mellomlagrer.» 

Kategorier 

Alle artikler i Wikipedia er tagget, det vil si at de er påført/ligger i minst én kategori. Kategoriene er en måte å ordne artiklene på. Alle artikler som handler om NTNU, ligger i kategorien NTNU. Oversikt over alle artikler med «Kategori: NTNU».   

Når du oppretter en ny artikkel, bør du registrere den i minst én kategori. Finn en lignende artikkel, bruk samme kategori(er). 

(Nye kategorier kan legges til, også av deg, men du bør ikke prøve dette når du er helt fersk i Wikipedia). 

På andre språk

Artikler om sentrale emner relatert til NTNU bør også finnes i den engelske versjonen av Wikipedia, og gjerne også i andre språkversjoner. 

Når du har en aktuell artikkel oppe, vil du på venstre side finne «På andre språk». Dette er en oversikt over hvilke andre språkversjoner som har en artikkel om samme emne.  

Du kan også søke i Wikipedias oversikt over 280 språkversjoner

Mangler artikkelen, kan du opprette den.

Bilder  

Alle bilder i Wikipedia må ligge lagret på nettstedet Wikimedia Commons.  Forklaring finnes der. 

Infobokser

Alle språkversjoner er koblet sammen gjennom en felles database, Wikidata, som også danner utgangspunkt for infoboksene til høyre i mange artikler. Det er altså ikke du selv som legger inn infoboksen mens du redigerer. Wikidata-forklaring vil føre for langt her. Klikk på lenken ovenfor! 

Overvåke en artikkel 

Overvåkningsliste 

Som innlogget bruker kan du merke de artiklene du ønsker å følge med på/ha  på din overvåkningsliste. Litt t.v. for søkefeltet er det en stjerne. Klikk på denne når du er inne i en aktuell artikkel, så kommer den med på din liste, og du kan følge med på utviklingen av den. Når du oppretter en artikkel, kommer den automatisk på listen. Overvåkning fjernes igjen ved å klikke på stjernen. 

E-post eller melding 

Som innlogget bruker får du en innførsel som heter «Innstillinger» øverst t.h. Der kan du bl.a. velge om du vil ha beskjed hvis noen redigerer i artiklene på din overvåkningsliste – og du kan tillate andre å sende deg e-poster. 

Trenger du mer hjelp? 

Det er mange hjelpesider inne på Wikipedia. Se helt til venstre når du er inne i en artikkel, eller på Wikipedias forside der du finner «Hjelp», «Stilmanual» med mer. På «Torget» kan du spørre andre wikipedianere om hjelp. 

En av de mest drevne norske wikipedianerne har holdt mange kurs, og har skrevet en del redigeringstips på sin Wikipediabrukerside.

Hvorfor redigere i Wikipedia 

Små endringer kan gi bedre og mer korrekte artikler, og tar ikke mye av din tid.   

Wikipedia er ikke en konkurrent til SNL.no (der NTNU er medeier), men et annerledes nettleksikon. Se Wikipedias «fem søyler». 

Wikipedia er en viktig formidlingskanal, som oppdateres raskt og overvåkes av mange.  

Mange av dem som vil vite noe om NTNU og NTNU-relaterte emner, søker på nett (Google eller andre søkemotorer).  Wikipedia kommer alltid høyt på trefflista.  

NTNU-relaterte Wikipedia-artikler bør derfor være mest mulig oppdaterte og korrekte.   

Alle kan redigere i Wikipedia. Mange gjør det. Folk utenfor NTNU redigerer også i NTNU-artikler, så overvåkningslister (se over) er bra å ha. 

Det er ingen som har som (del av) sin jobb å sørge for at NTNU-artiklene er korrekte og oppdaterte. Det er derfor bra om flest mulig NTNU-ere holder øye med artikler om «sin» del av NTNU. Det er smart å tenke «Bør dette inn i Wikipedia?» når man får kjennskap til NTNU-relaterte nyheter og saker.  

Kontakt 

Kjersti Lie, en erfaren «wikipedianer», er p.t. engasjert ved Kommunikasjonsavdelingen noen timer per uke. Det er mulig å be henne holde et (gratis) redigeringskurs. Du kan også ta kontakt hvis du trenger hjelp med noe i Wikipedia.

3902 Visninger