Wikier

Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Institutt for arkeologi og kulturhistorie har et styre som er valgt i henhold til NTNUs styringsreglement og er bestående av følgende representanter: tre vitenskapelig tilsatte med vara, en teknisk-administrativt tilsatt med vara, en midlertidig tilsatt med vara, en studentrepresentant med vara samt to eksterne styremedlemmer.  Instituttsleder er styreleder. Instituttleder er underlagt instituttets styre som skal gi lederen overordnede rammer og fatte vedtak i alle strategiske og prinsipielle spørsmål som angår instituttets virksomhet.

Valgte representanter for styreperioden 2014 – 2018

Styreleder Instituttleder Bernt Rundberget
Ekstern representanter Leder Birgitta Fossum, Saemien Sijte
 Adm. direktør Suzette Paasche, Museene i Sør-Trøndelag

Varamedlemmer:

Torunn Herje, direktør Sverresborg, Trøndelag folkemuseum

Vitenskapelig tilsatte Forsker Fredrik Skoglund
 Professor Hein B. Bjerck
Professor Elizabeth Peacock
Varamedlemmer:
Professor Birgitta Berglund
Professor Axel Christophersen
Professor Lars Stenvik
Midlertidig vitenskapelig tilsatte Postdoktor Jørgen Rosvold
 Varamedlem:
Stipendiat Geir Grønnesby
Teknisk/administrativt tilsatte Overingeniør Jenny Kalseth
 Varamedlem: Seniorkonsulent Anne Birgitte Høy-Petersen
Studentrepresentanter Ann-Ingeborg Grindhaug
 Varamedlem:
Henrik N. Solberg

Protokoller

 
År Dato Møteinnkalling Sakspapirer Protokoll
201029.04.2010Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 29.04.10
 12.08.2010Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 12.08.10
 20.09.2010  Protokoll SAK seksjonsstyre 20.09.10
 12.10.2010Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 12.10.10
 14.12.2010Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 14.12.10
     
201114.04.2011Saksliste  
 20.09.2011Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 20.09.11
 15.12.2011Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 15.12.11
     
201230.05.2012Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 30.05.12
 07.11.2012Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 07.11.12
    Støtteerklæring fra styret 07.11.12
     

2013

22.05.2013

Saksliste 

Protokoll SAK seksjonsstyre 22.05.13

 10.12.2013Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 10.12.13
    Referat SAK seksjonsstyre 10.12.13
     
201419.11.2014Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 19.11.14
    Referat SAK seksjonsstyre 19.11.14
     
201524.03.2016Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 24.03.15
    Referat SAK seksjonsstyre 24.03.15
 02.06.2015Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 02.06.15
    Referat SAK seksjonsstyre 02.06.15
 24.11.2015Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 24.11.15
    Referat SAK seksjonsstyre 24.11.15
     
201601.06.2016

Saksliste

 Protokoll SAK seksjonsstyre 01.06.16
    Referat SAK seksjonsstyre 01.06.16
 30.11.2016Saksliste Protokoll SAK seksjonsstyre 30.11.16

 

   Referat SAK seksjonsstyre 30.11.16
     
201704.05.2017Saksliste Protokoll IAK instituttstyre 04.05.17
    Referat IAK instituttstyre 04.05.17