Wikier

Vakt og service på campus

På engelsk: Duty officers and help on campus

Vakthold i arbeidstiden

Trenger du assistanse, oppdager vannlekkasjer eller ønsker å bestille et hasteoppdrag innenfor arbeidstid på campus (08-15), kontakter du vaktmesteren i bygget ditt.

Kontaktinformasjon til din vaktmester finner du her

Vakthold etter arbeidstid

Trenger du assistanse eller oppdager vannlekkasje, innbruddsforsøk eller lignende utenfor arbeidstid på campus, kontakter du vektertjenesten.

Kontaktinformasjon til vektertjenesten - se avsnitt "Vektertjenesten" under.

Ved innbrudd eller innbruddsforsøk er det også viktig at du kontakter Vakt og service (se kontaktinformasjon under) så raskt som mulig slik at bevismateriale kan sikres.

Vektertjenesten

  • Alle campus i Trondheim: 918 97 373

Vakt og service

Vakt og service - Gløshaugen
Åpningstid: 07:45 -14:50 (stengt 11:30-12:00)

  • 918 97 373(hele døgnet)
  • NTNU hjelp
  • Sentralbygg 2 i 2. etg.

Vakt og service - Dragvoll
Åpningstid: 09:00 -14:00 (stengt 11:30-12:00)

  • 918 97 373(hele døgnet)
  • NTNU hjelp
  • Bygg 6 på nivå 3