Wikier

Vakt og service på campus

På engelsk: Duty officers and help on campus

Vakthold i arbeidstiden

Trenger du assistanse, oppdager vannlekkasjer eller ønsker å bestille et hasteoppdrag innenfor arbeidstid på campus (08-15), kontakter du vaktmesteren i bygget ditt. 

Kontaktinformasjon til din vaktmester finner du her

Vakt og Service-kontorene er tilgjengelig 07:45 - 14:50, ut over dette treffes vekterne på 91897373

Vakthold etter arbeidstid

Trenger du assistanse eller oppdager vannlekkasje, innbruddsforsøk eller lignende utenfor arbeidstid på campus, kontakter du vektertjenesten.

Kontaktinformasjon til vektertjenesten - se avsnitt "Vektertjenesten" under.

Ved innbrudd eller innbruddsforsøk er det også viktig at du kontakter Vakt og service (se kontaktinformasjon under) så raskt som mulig slik at bevismateriale kan sikres. 

Vektertjenesten 

  • Alle campus i Trondheim: 918 97 373

Vakt og service 

Vakt og service - Gløshaugen

Vakt og service - Dragvoll