Wikier

VVS-tjenester

Oppgaver knyttet til tilsyn, drift og vedlikehold samt ombygging av VVS-tekniske anlegg og heis. Oppfølging og kontroll av fjernvarme og vannforbruk ved NTNU.

Mange ordinære ombyggings- og vedlikeholdsarbeider utføres og administreres med innleide tjenester. Fagområdet bistår også med veiledning ved alle nybygg og ombyggingssaker.

Rørlegger

Rørleggergruppen utfører forskjellige ombygninger på rørtekniske anlegg i alle NTNUs bygninger, og foretar vedlikehold og utfører reparasjoner etter vannlekkasjer og rørbrudd og tilstopping i sanitæranlegg. Det utføres periodisk kontroll av sprinkler brannslokkeanlegg.

Utvendige rørleggerarbeider administreres med innleide tjenester. Rørleggergruppen følger opp innleide tjenester innenfor fagområdet.

Klimateknikk

Klimateknikerne utfører tilsyn og drift, samt vedlikehold av alle klimatekniske installasjoner som: ventilasjons-, varme-, kjøle-, trykkluftanlegg og automatiseringssystem. Gruppen administrerer og følger opp serviceavtaler for en del spesialtjenester,for eksempel kjøle- og trykkluftanlegg.

Følger opp innleide tjenester innenfor fagområdet.

Heis

Heisgruppen utfører tilsyn og drift, samt vedlikehold av alle heistekniske installasjoner. Den administrerer og følger opp serviceavtaler. Daglig bistand i forbindelse med heisstopp og andre aktuelle tjenestebehov.

Gruppen følger opp innleide tjenester innenfor fagområdet.

Kontakt

e-Vaktmester