Wikier

Uttak av personer i heis

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å sikre raskt uttak av personer i heis ved heisstans på en trygg måte. Den omfatter Campusservice pilotprosjekt i Sentralbyggene og omfatter alle berørte medarbeidere i Campusservice.

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Fagleder Vakt og service  

  • skal sørge for at medarbeidere i Vakt og service har årlig dokumentert opplæring i konflikthåndtering. Kommunikasjon med personer i krisesituasjon inngår i dette kurset
  • dokumentert opplæring og trening i håndtering av heisalarmer

Områdeledere i Seksjon for bygningsdrift  

  • skal sørge for at teamledere og driftsoperatører har dokumentert opplæring i kommunikasjon med personer i krisesituasjon

Fagleder VVS

  • skal sørge for at medarbeidere i Teknisk beredskapsgruppe har tilstrekkelig dokumentert opplæring i uttak av personer i heis for medarbeidere i teknisk beredskapsgruppe

Fagleder Elektro

  • skal sørge for at varslingslistene til enhver tid er oppdatert

Vaktsentralen til Vakt og service på Gløshaugen

  • skal være bemannet til enhver tid for å håndtere mottak av heisalarmer
  • skal prioritere heisalarmer foran andre arbeidsoppgaver

Hjelp

Lovverk

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 13.06.2018

Godkjent av: Driftssjef i Avdeling for campusservice

Erstatter: 20.02.16

Nr: D15