Wikier

Ansettelsesråd...

Tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet

Møteprotokollar for Tilsettingsrådet

Eldre referat og kan ein få ved førespurnad til Lillian Moen.

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillingar ved HF har følgjande medlemmer for perioden 01.08.21 –31.07.25:

Tilsettingsrådets leiar: Administrativ leder John Kamsvåg

Arbeidsgivers representantar og vararepresentantar:

Fagforeninganes representantar og vararepresentantar: