Wikier

Studieveiledning

Studieveiledere ved Det humanistiske fakultet

Ser du etter noe annet?

Temaside om veiledning | Sider merket med studieveiledning

Veiledere ved instituttene

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Fagområder: Filosofi, etikk, religionsvitenskap

Kontakt: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no

Institutt for historiske og klassiske studier

Fagområder: Europastudier, antikkens kultur og klassiske fag, arkeologi, historie, kulturminneforvaltning, latin, lektorutdanning i historie.

Kontakt: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Institutt for moderne samfunnshistorie

Fagområder: Krig og samfunn, historie, lektorutdanning i historie.

Kontakt: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Institutt for kunst- og medievitenskap

Fagområder: Drama og teater, film- og videoproduksjon, filmvitenskap, kunsthistorie, medievitenskap.

Kontakt: kontakt@ikm.ntnu.no

Institutt for musikk

Fagområder: Dans, musikkteknologi, musikkvitenskap, utøvende musikk.

Kontakt: kontakt@musikk.ntnu.no

Institutt for språk og litteratur

Fagområder: Allmenn litteraturvitenskap, engelsk, fonetikk, fransk, lektorutdanning i språkfag, logopedi, nordisk, spansk, språklig kommunikasjon, swahili, tegnspråk og tolking, tysk

Kontakt: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Fagområder: Likestilling og mangfold, kjønnssstudier, studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Kontakt: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no


3414 Visninger