Wikier

Studiekvalitet og studieprogramledelse ved SU

Mandat og sammensetning for studieprogramråd ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Ser du etter de sentrale sidene for studieprogramråd

Mandat for studieprogramrådene

Studieprogramrådene ved SU forholder seg til Mandat for studieprogramråd ved NTNU, vedtatt av Rektor 12.12.2017, samt mandat for studieprogramledere ved NTNU.  

Studieprogramråd

Oversikten nedenfor viser studieprogramleder og programrådsekretær for SUs studieprogramråd, i perioden 01.01.2022 - 31.12.2025. 

Institutt for geografi

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i geografi Hilde Nymoen Rørtveit
Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn Asbjørn Karlsen
Master i geografi Hilde Nymoen Rørtveit
Lektorutdanning i geografi Jorun Reitan
MSc in Natural Resources Management Koordinator - Jørund Aasetre
Mphil in Globalization and Sustainable Development Hilde Refstie
Årsstudium i geografi Hilde Nymoen Rørtveit

Institutt for lærerutdanning

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i yrkesfaglærerutdanning Lene Hylander
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag på deltid Kristin Eide
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag Kristin Eide
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Guro Jørgensen
Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning Lars Christian Jenssen
Master i fagdidaktikk Tone Pernille Østern
Master - lærerspesialist Anders Sanne
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Mari-Ana Jones
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (master) Jan Frode Haugseth
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (master) Tove Grete Lie
Profesjonsfag i lektorutdanning for trinn 8–13 Anita Normann
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag på heltid Kristin Eide

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i pedagogikk Vegard Frantzen (høst 2021/vår 2022)
Bachelor i rådgivning og voksnes læring Gunhild Marie Roald
Master in Childhood Studies Tatek Abebe
Master i pedagogikk - studieretning spesialpedagogikk Torill Moen
Master i pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst Kjetil Steinsholt (høst 2021/vår 2022)
Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning (erfaringsbasert) Anne Sofie S. Samuelsen
Master i spesialpedagogikk (erfaringsbasert) Per Frostad
Master i rådgivningsvitenskap Kristian Firing
Master i rådgivning for barn og ungdom (erfaringsbasert) Carla C. Ramirez
Master i læring i arbeidsliv og samfunn Oscar Amundsen
Årsstudium i pedagogikk Vegard Frantzen (høst 2021/vår 2022)
Uniped Patric Wallin

Institutt for psykologi

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i psykologi Berit Overå Johannesen
Psykologutdanning Torun Grøtte
Master i psykologi Isabell Richter
Årsstudium i psykologi Berit Overå Johannesen

Institutt for sosialantropologi

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i sosialantropologi Hans Martin Thomassen
Master i sosialantrolopogi  Carla Dahl-Jørgensen
Årsstudium i sosialantropologi Hans Martin Thomassen

Institutt for sosialt arbeid

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Anne Grytbakk
Bacehlor i sosialt arbeid (sosionom) Marie Florence Moufack
Master i barnevern Willy Lichtwarck
Master i funksjonshemming og samfunn Willy Lichtwarck
Master i sosialt arbeid Willy Lichtwarck

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i statsvitenskap Jostein Vik*
Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap Stig Arve Sæther*
Bachelor i sosiologi Gunhild Tøndel*
Master i idrettsvitenskap Stig Arve Sæther*
Lektorutdanning i kroppsøving og idrett, trinn 8-13 (master) Nils Petter Aspvik*
Lektorutdanning i samfunnsfag, trinn 8-13 (master) Jostein Vik (vår 2022)
Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Melanie Magin*
Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid Toril Aalberg (vår 2022)
Master i statsvitenskap Jostein Vik*
Master i sosiologi Gunhild Tøndel*
Årsstudium i statstvitenskap Jostein Vik*
Årsstudium i sosiologi Gunhild Tøndel*

*Studieprogramledere på Institutt for sosiologi og statsvitenskap er oppnevnt til og med vårsemesteret 2025