Wikier

Studiekvalitet og studieprogramledelse ved SU

Mandat og sammensetning for studieprogramråd ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Ser du etter de sentrale sidene for studieprogramråd

Mandat for studieprogramrådene

Studieprogramrådene ved SU forholder seg til Mandat for studieprogramråd ved NTNU, vedtatt av Rektor 12.12.2017, samt mandat for studieprogramledere ved NTNU.  

Studieprogramråd

Oversikten nedenfor viser studieprogramleder og programrådsekretær for SUs studieprogramråd, i perioden 01.01.2022 - 31.12.2025. 

Institutt for geografi

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i geografi Frode Flemsæter
Master i innovasjon, entreprenørskap og samfunn Asbjørn Karlsen
Master i geografi Karoline Daugstad
Lektorutdanning i geografi Jorun Reitan
MSc in Natural Resources Management Koordinator - Jørund Aasetre
Mphil in Globalisation and Sustainable Development Hilde Refstie
Årsstudium i geografi Frode Flemsæter

Institutt for lærerutdanning

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i yrkesfaglærerutdanning Arve Leraand
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag på deltid Ingrid Solem
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag Ingrid Solem
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Guro Jørgensen
Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning Lars Christian Jenssen
Master i fagdidaktikk Tone Pernille Østern
Master - lærerspesialist Anders Sanne
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Mari-Ana Jones
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (master) Jan Frode Haugseth
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (master) Tove Grete Lie
Profesjonsfag i lektorutdanning for trinn 8–13 Anita Normann
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag på heltid

Ingrid Solem

Master i pedagogikk for lærere Stine Helena Bang Svendsen

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i pedagogikk Vegard Frantzen
Bachelor i rådgivning og voksnes læring Vera Rolfine Fryd Lyngmo
Master in Childhood Studies Marit Ursin 
Master i pedagogikk - studieretning spesialpedagogikk  
Master i pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst Heidun Oldervik
Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning (erfaringsbasert) Wibeke Johansen (Vår 2023)
Master i spesialpedagogikk (erfaringsbasert) Per Frostad
Master i rådgivningsvitenskap Kristian Firing
Master i rådgivning for barn og ungdom (erfaringsbasert) Carla C. Ramirez
Master i læring i arbeidsliv og samfunn Christin Tønseth
Årsstudium i pedagogikk Vegard Frantzen 
Uniped Patric Wallin

Institutt for psykologi

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i psykologi Berit Overå Johannesen
Psykologutdanning Torun Grøtte
Master i psykologi Isabell Richter
Årsstudium i psykologi Berit Overå Johannesen

Institutt for sosialantropologi

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i sosialantropologi Lorenzo Cañás Bottos
Master i sosialantropologi  Knut Christian Myhre
Årsstudium i sosialantropologi Lorenzo Cañás Bottos

Institutt for sosialt arbeid

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Anne Grytbakk
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Marie Florence Moufack
Master i barnevernsarbeid Willy Lichtwarck
Master i funksjonshemming og samfunn Willy Lichtwarck
Master i sosialt arbeid Willy Lichtwarck

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i statsvitenskap Jostein Vik*
Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap Stig Arve Sæther*
Bachelor i sosiologi Gunhild Tøndel*
Master i idrettsvitenskap Stig Arve Sæther*
Lektorutdanning i kroppsøving og idrett, trinn 8-13 (master) Nils Petter Aspvik* 
Lektorutdanning i samfunnsfag, trinn 8-13 (master) Brita Bungum*
Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Melanie Magin*
Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid Barbara Zyzak*
Master i statsvitenskap Jostein Vik*
Master i sosiologi Gunhild Tøndel*
Årsstudium i statsvitenskap Jostein Vik*
Årsstudium i sosiologi Gunhild Tøndel*

*Studieprogramledere på Institutt for sosiologi og statsvitenskap er oppnevnt til og med vårsemesteret 2025