Wikier

Administrative...

Strategi og planer - HF

Child Pages (3)

  • HF - Gjenoppretting IHK-IMS

    Her vil det komme informasjon om og referater fra gjenopprettingsarbeidet på Institutt for historiske og klassiske studier og Institutt for moderne samfunnshistorie. Høsten 2021 ble det opprettet...

  • HF - Periodeplan 2023 - 2026

    Tiltak for 2023 i periodeplan for Det humanistiske fakultet Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet er eitt viktig strategidokument for NTNU. I tråd med eit styrevedtak i juni 2022, er...

  • HF - Periodeplanen - tiltak for 2023

    Tiltak for 2023 i periodeplan for Det humanistiske fakultet Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet er eitt viktig strategidokument for NTNU. I tråd med eit styrevedtak i juni 2022, er...