Wikier

Språkforberedelser til utenlandsstudier

Mange læresteder krever at du kan dokumentere språkkunnskapene dine. Det finnes også muligheter for språkkurs og stipend.

English version - Language preparation for studying abroad

Se temaside om utenlandsstudier


For å få maksimalt utbytte av utvekslingsoppholdet anbefaler vi sterkt at du forbereder deg grundig i det språket det undervises på. Institutt for språk og litteratur ved NTNU tilbyr introduksjonskurs i flere språk. Du bør deretter ta ytterligere språkkurs i utlandet.

Du må også sjekke om det kreves dokumentasjon av språkkunnskaper dit du skal.

Støtte fra Lånekassen

Du kan under visse forutsetninger få språkstipend fra Lånekassen. Du kan ha rett til støtte selv om noen av emnene tas på engelsk.


Engelske språktester

Enkelte læresteder krever dokumentasjon på at du som student har et visst nivå av språkferdigheter i engelsk. Dersom det er et krav bør du ta språktest i god tid før avreise. Sjekk hvilke tester lærestedet du søker til aksepterer.

Test dine ferdigheter i engelsk:

Merk at dersom du skal ta en hel mastergrad eller doktorgrad i USA, må du kanskje ta GRE (Graduate Record Exam). For mer informasjon og registrering se nettsiden.


Spansk og portugisisk som undervisningsspråk

Det er nødvendig med spanskkunnskaper dersom du skal studere i spansktalende land, der undervisningen i hovedsak foregår på spansk. De fleste lærestedene krever også dokumentasjon på spanskferdigheter. Grunnemner i spansk ved NTNU vil gi et godt grunnlag for studier i spansktalende land. For studier i Brasil kreves kunnskaper i portugisisk.

Se også