Wikier

Kommunikasjonsmed...

Sosiale medier - kanaloversikt og kontaktpersoner

 

(Under arbeid)

NTNUs overordnede kanaler
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kvinne/mann 35-45 år Espen Skagen
Facebook NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Espen Skagen
Facebook NTNU Neste Stopp Potensielle studenter 18-25 år Camilla Valle Backe
       
       
       
       

 

Fakultet for arkitektur og design (AD)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

 

Det humanistiske fakultet (HF)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet naturvitenskap (NV)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet for økonomi (ØK)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Vitenskapsmuseet
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Enhet 1
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Enhet 2
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Enhet 3
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter