Wikier

Kommunikasjonsmed...

Sosiale medier - kanaloversikt og kontaktpersoner

 

(Under arbeid)

NTNUs overordnede kanaler
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kvinne/mann, 35-45 år, Norge Espen Skagen
Instagram ntnu Potensiell student, 19-21 år, Norge Espen Skagen
LinkedIn Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Potensiell arbeidstaker, 40-59 år, Norge Espen Skagen
TikTok ntnu Potensiell student, 19-21 år, Norge Espen Skagen
Snapchat NTNU - Norwegian University of Science and Technology Potensiell student, 19-21 år, Norge Espen Skagen
YouTube NTNU Potensiell student, 19-21 år, Norge Espen Skagen
Facebook NTNU i Ålesund    
Facebook NTNU i Gjøvik    
Facebook Gemini.no    
Facebook Norwegian SciTech News    

 

Fakultet for arkitektur og design (AD)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

 

Det humanistiske fakultet (HF)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet naturvitenskap (NV)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Fakultet for økonomi (ØK)
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Vitenskapsmuseet
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Enhet 1
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Enhet 2
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter      
       
       
       
       
       

 

Enhet 3
Plattform Kontonavn Målgruppe Ansvarlig / kontaktperson
Facebook      
Twitter