Wikier

Solidworks

English version - Solidworks

Programinformasjon

Solidworks er et Computer Aided Design (CAD) og Computer aided engineering (CAE) program som kjører på Microsoft Windows.

NTNU har en avtale for Solidworks Education Edition for ansatte og studenter.

Avtalen omfatter en nettverksutgave knyttet til en lisenstjener. Denne skal brukes av ansatte. Du må da være tilknyttet NTNU-nettet for å benytte Solidworks - enten direkte eller via VPN fra andre nett.

Avtalen omfatter også en enbrukerutgave (Student Engineering Kit, Student Edition) som studentene skal benytte. Programmet kan da benyttes uten du må være tilknyttet NTNU-nettet.

Avtalen omfatter også Solidworks Composer - for å lage dokumentasjon med 2D og 3D grafisk innhold om et produkt som er konstruert med Solidworks.

Lisensinformasjon

Volumavtale: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig på Microsoft Windows.

Benyttes av IV-fak (Institutt for maskinteknikk og produksjon). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Brukerhjelp

Lenker

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Solidworks hos Dassault Systems


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare