Wikier

Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag

Sensurskjema og veiledning for eksterne og interne sensorer for masteroppgaver. Gjelder matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fag). English version - Assessment form for masters theses MNT subjects

Felles sensurskjema og veiledning for sensor

Se også: Karakterbeskrivelse for masteroppgaver


Særskilt ordning ved Fakultet for naturvitenskap (NV)

  • Det skal benyttes ekstern og intern bedømmersensor ved sensur av masteroppgaver. Den interne bedømmersensoren kan ikke være veileder.
  • Veileder skal gi en skriftlig uttalelse på eget skjema til sensurkomiteen.
  • Hver bedømmersensor, både intern og ekstern, skal minimum sensurere to masteroppgaver i løpet av et studieår.
  • Hvert institutt utarbeider en statistikk for karaktersetting på masteroppgaver for hver veileder sett i relasjon til karakterfordelingen for masteroppgaver gitt ved instituttet.

Særskilt ordning ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

  • Veileder skal ikke være sensor ved bedømmelsen av master-/hovedoppgaven.
  • Veileder skal levere en skriftlig vurdering av arbeidet som skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Standarisert sensurskjema (lenke under) kan benyttes.
  • Det vil normalt være én intern sensor (ikke veileder) ved samme institutt, og én ekstern sensor som oppfyller gjeldende regler for kompetanse og habilitet. Dersom det ikke er mulig å finne en passende intern sensor kan man i stedet bruke to eksterne sensorer.

Særskilt ordning ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

  • Veileder skal ikke være sensor ved bedømmelsen av masteroppgaven. Dette gjelder alle masteroppgaver levert etter 01.08.2019
  • Veileder skal gi en skriftlig uttalelse på eget skjema til sensurkomiteen. Standardisert sensurskjema (lenke under) kan benyttes
  • Det vil normalt være én intern sensor ved samme institutt, og én ekstern sensor som oppfyller gjeldende regler for kompetanse og habilitet. Dersom det ikke er mulig å finne en passende intern sensor to eksterne sensorer anvendes

Skjemaer for NV:

Standardisert sensurskjema - NV: Vurdering for ekstern og intern sensor (kan ikke være veileder) (pdf) | (doc)

Assessment form by external and internal examiner (cannot be supervisor) (pdf) | (doc)

Vurderingsskjema for veileder (pdf) | (doc)
Assessment form for supervisor (pdf) | (doc)

Dekani vedtak 2016/83 - Sensorordning NV-fakultetet f.o.m. 01.04.2016 (pdf)

Skjemaer for IE:

Skjema Masteroppgave - informasjon fra veileder til kommisjon (pdf) | (doc)

Masters thesis - information from the supervisor to the assessment committee (pdf) | (doc)

Sensurskjema Masteroppgave (pdf) | (doc)

Assessment form - Masters thesis (pdf) | (doc)

Skjemaer for IV:

Sensurskjema for masteroppgave (pdf) | (doc)

Assessment form - Masters thesis (pdf) | (doc)

Veilederskjema (pdf) | (doc)

Assessment form for supervisor (pdf) | (doc)


3582 Visninger