Wikier

Undervisningsrom...

S21 - Undervisningsrom

322.255B Sentralbygg 2, 2. etasje (Mazemap)

Klikk her for en virtuell omvisning i rommet

Romreservasjon

 Reserver rommet i TP

Romreservasjon gjøres gjennom timeplantjenesten TP. Her finnes også informasjon om hvilket utstyr som finnes i rommet, antall sitteplasser med mer.

Teknologier for nettbasert undervisning i dette rommet

Rommet er integrert med Zoom Rooms
Zoom videoundervisning
Undervise i rom med Zoom Rooms

Generell info om alle rom

  1. På wiki-siden «Undervisningsrom» finner du generell informasjon som gjelder alle undervisningsrom med teknologi for nettbasert undervisning.
  2. Du kan også få mer generell informasjon som gjelder de respektive teknologiene som finnes i dette rommet.

Informasjon om dette rommet

  1. Rommet har 2 projektorer. Projektor det gjøres opptak med er valgbar.
  2. Rommet er tilrettelagt for studentaktiv undervisning.
  3. Rommet er tilrettelagt for flercampusundervisning.