Wikier

Søke lesesalplass ved ILU - masterstudenter

Denne siden viser deg hvordan du som er masterstudent ved Institutt for lærerutdanning søker lesesalplass.

Søknadsskjema:

Søk for høstsemesteret

Søk for vårsemesteret

Studenter som får tilbud om lesesalplass, må bekrefte at de ønsker å bruke plassen før de blir gitt tilgang.

Informasjon om Sukkerhuset (kommer)

Reglement for lesesalsplasser

Du kan kontakte oss her: masterleseplasser@ilu.ntnu.no