Wikier

Digital...

Rom med teknologi for nettbasert undervisning

Flere rom er nå satt i stand for digital undervisning (sanntidsundervisning, opptak og/eller strømming av forelesning). I oversikter under finner du rommene og hvordan de er utstyrt.

Liste over undervisningsrom tilrettelagt for nettbasert undervisning her.

Pedagogiske og tekniske hensyn

Man bør være obs på at varianten med både digital og fysisk tilstedeværelse har noen utfordringer, både teknisk og pedagogisk. 

Skal man kjøre sanntidsundervisning med en to-delt studentgruppe, vil det være krevende å legge til rette for blant annet studentaktivitet og samarbeid mellom de to gruppene. Det er også flere aktiviteter for underviser å følge med på, blant annet når det gjelder å ta imot spørsmål fra en gruppe og dele disse med den andre. Er det spørsmål fra studentene i auditoriet, vil underviser måtte gjenta disse i mikrofonen slik at studentene på nett også får det med seg. Vil studentene på nett stille spørsmål, må underviser følge med på om det er digitale hender i været, eller om noen gir tegn til å ville ta ordet. Skal man kjøre denne formen for hybrid-undervisning, vil det være lurt å ha med seg hjelpere i form av læringsassistenter eller samarbeide om undervisningen med en kollega.  

Se også temasida Planlegge undervisning høsten 2020 for å lære mer om alternative hybride undervisningsformer, med lavere kompleksitet og større likeverdighet for studentene.