Wikier

Publiseringsfondet for åpen publisering

Ordning for Publiseringsfond NTNU i 2021.

Publiseringsfond for støtte til åpen publisering av vitenskapelige publikasjoner. Publiseringsfondet administreres av Universitetsbiblioteket og publiseringskostnadene betales av fakultetene.

Unntak: Ordningen gjelder ikke for forskere fra Fakultet for naturvitenskap (NV) og forskere fra Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Open Access publisering for forskere ved IE.

English version - How to apply for Open Access funding


Ser du etter noe annet? Temaside om publisering | Sider merket med Open Access


Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler

 1. Fondet gir støtte til dekning av forfatterbetaling (APC) i Open Access tidsskrifter.
  • Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals, DOAJ.
  • Tidsskriftet skal være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler.
  • Det gis ikke støtte til tilleggsavgifter, fargetrykk, ekstra illustrasjoner, stort omfang osv.
  • Det gis ikke støtte til publisering i hybridtidsskrifter (abonnementsfinansierte).
 2. Det er bare korresponderende forfatter (Corresponding Author) som kan søke om støtte. Det er den forfatter som er ansvarlig for å sende inn manuskriptet til tidsskriftet og som følger opp publiseringsprosessen. Vedkommende må ha tilhørighet til NTNU som tilsatt, student, eksternfinansiert stipendiat eller gjesteforsker. Denne tilhørigheten skal også framkomme i artikkelen, ved angivelse av forfatterens institusjonsadresse.
 3. Artikkelen skal registreres i Cristin og publisert versjon lastes opp straks etter publisering.
 4. Man kan søke om støtte når som helst i prosessen før artikkelen er publisert. Søknad om støtte sendes til publishing@ub.ntnu.no
 5. Faktura fra tidsskriftet betales av fakultetet.
 6. Retningslinjene vedtas av Rektor og administreres av NTNU Universitetsbiblioteket.
  • Retningslinjene kan endres uten varsel, men det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
  • Avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

Søknadskjema for tidsskriftartikler

Søknadskjema

Retningslinjer for støtte til åpen publisering av bøker og kapitler

 1. Fondet gir støtte til dekning av publiseringsavgift i rene Open Access-bøker, dvs at bøkene i sin helhet skal gjøres åpent tilgjengelig på nett og ha en Creative Commons-lisens.
  • Støttebeløpet vurderes ut fra totalkostnad på utgivelsen og andel NTNU-forfattere.
  • Forlaget skal være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler.
  • Det gis ikke støtte til kostnader for allerede publiserte bøker.
  • Antologiene eller monografiene skal være fagfellevurderte (vitenskapelige).
 2. Det er bare forfattere av monografier, redaktører for antologier eller forfattere av kapitler i antologier som kan søke. Vedkommende skal være korresponderende forfatter og ha tilhørighet til NTNU. Denne tilhørigheten skal også framkomme i publikasjonen, ved angivelse av forfatterens institusjonsadresse.
 3. Normalt gis det ikke støtte til publikasjoner som er resultat av ekstern finansiering.
 4. Publikasjonen skal registreres i Cristin og publisert versjon lastes opp straks etter publisering.
 5. Send søknad om støtte til publishing@ub.ntnu.no når som helst før boka er publisert.
 6. Faktura fra utgiver betales av fakultetet.
 7. Retningslinjene vedtas av Rektor og administreres av NTNU Universitetsbiblioteket.
  • Retningslinjene kan endres uten varsel, men det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
  • Avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

Kontakt