Wikier

Digital...

Presentasjonsverktøy til undervisning

Oversikt over ulike presentasjonsverktøy til undervisning. Veiledningen er for undervisere ved NTNU.

Til Læringsstøtte - for undervisere

Presentasjonsverktøy er verktøy der innhold presenteres for andre, f.eks. av fagansatte for studenter, studenter for studenter eller studenter for fagansatte.

Presentasjonsverktøy kan være faste installasjoner i undervisningsrom i form av digitale tavler, eller programmer som er installert på personlig utstyr, dvs. PC, nettbrett eller mobil. Presentasjonsverktøy kan også være web- og skybasert.

Mange av dagens presentasjonsverktøy legger i stadig større grad opp til muligheter for samskriving, deling og interaktivitet.

Lage presentasjoner

Tips til å lage gode presentasjoner

Powerpoint

Dette er presentasjonsverktøyet til Microsoft Office. Informasjonen under gjelder både den nettbaserte versjonen (Powerpoint online) og den du har installert på maskina di (klientversjon).

I PowerPoint kan du lage og vise presentasjoner med tekst, linker og multimedialt innhold. Sørg for at du bruker NTNUs Powerpoint-mal når du holder presentasjoner på vegne av NTNU.

I  nettversjonen av PowerPoint er det mulig å samarbeide og redigere i de samme presentasjonene, som også kan synkroniseres mellom dine mobile enheter.

Kom i gang med PowerPoint

Gjøre presentasjonen interaktiv

Det utvikles stadig mer tilleggsverktøy for dine eksisterende presentasjoner. Disse verktøyene muliggjør blant annet samskriving, deling og diverse interaktivitet.

Mulige gevinster ved å ta i bruk verktøyene under er økt studentaktivisering og samarbeidsferdigheter.

Mentimeter

Mentimeter er et studentresponssystem på nett som muliggjør enkel og brukervennlig publikumsinteraksjon. Undervisere kan sette opp en rekke forskjellige spørsmål eller oppgaver, og studentene deltar på sin PC eller mobil. Resultatene dukker opp i grafer i sanntid. Bruk Mentimeter for å aktivere studentene, bygge opp diskusjoner eller ta stemningen underveis.

Mentimeter har en plugin til Powerpoint som du kan installere for å bruke dem sammen.

NTNU har lisens på Mentimeter til alle undervisere. Kom i gang med Mentimeter