Wikier

Praksis i matvitenskap teknologi og bærekraft

Denne sider innholder nyttig informasjon om praksis i matvitenskap, teknologi og bærekraft ved NTNU

Praksis - bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft

Praksisperioden på fem måneder skal være et sentralt middel for å gi en praktisk rettet bachelorutdanning og innsikt i matbransjen. Praksisperioden gjennomføres i vårsemesteret i 2. studieår (4. semester).

Retningslinjer

Geografisk særplass

Det er mulig å søke om geografisk særplass i praksisstudiene. Studenten fyller ut elektronisk søknad, og leverer deretter dokumentasjon til studiekonsulenten ved instituttet. Instituttet fatter vedtak i saka. Skjema for søknad om geografisk særplass.

Praksisreglement

Praksisreglementet regulerer mål og regler for praksisperioden

Praksisemne

Emnebeskrivelse for praksisemnet: TMAT201P-Praksisstudier